תפריט מחלקה
טופס הרשמה לכינוס הכלכלי התעשייתי לשנת 2017
*לאיזה תחום אתה שייך? - אנא סמן
קיבוץ    מושב    מפעל קיבוצי    אחר   
*שם מלא
*תפקיד
*שם קיבוץ / שם מפעל / שם חברה
*טלפון נייד
*מייל
הערה
  קוד ביטחון