דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר ברית פיקוח: רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לטיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4

ינואר 2019
חוזר מקצועי מספר 8/19
ברית פיקוח
ברית פיקוח

רשם האגודות השיתופיות פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4 - דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש.

התיקון מעדכן את ההוראה וקובע כללים מחייבים אחידים לחישוב ההתחייבות הפנסיונית.

את הערות לטיוטה ניתן לשלוח עד ל-7 בפברואר 2019, ל- reports@economy.gov.il.

יצוין, כי תיקון ההוראה נעשה בעיקר בנוגע למשתנים הבאים:

-  התייחסות לגידול עתידי בשכר הממוצע במשק, וכפועל יוצא מכך של פנסיית המטרה.

-  הגדרת ריבית להיוון.

-  הגדרת לוחות תמותה לשימוש בביצוע החישובים.

-  הגדרת התייחסות לתוספת ליחידים.

בהתאם לתיקון המוצע ההוראה המתוקנת מעדכנת ומחליפה את הוראה חשבונאית מספר 4 ותחול על דוחות כספיים של קיבוץ מתחדש לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2018.

הטיוטה להערות הציבור נמצאת באתר רשם האגודות ובאתרנו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

11 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content