דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (2/2017) ב-21/3/2017

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2017)
תתקיים ביום שלישי כ"ג באדר תשע"ז, 21.03.2017, בשעה 09.00
בבית ברנד – באפעל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2017 מיום 5.01.2017.
2. ממועצה למועצה.
3. הצגת שנתון התנועה 2015/16 - דגן לוין
4. התאמות במבנה הארגוני של התנועה - גיל לין (הצעה מצורפת)
5. עקרונות תוכנית העבודה ל-2017.
6. אישור המלצת ועדת גיוס להארכת קדנציה לגבי אסם - ראשת אגף חינוך.
7. תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה, העסקת פעילים - אישור הצעת הצוות (מצורף).

  
מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
בברכה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה (1/2017) מיום 5.1.2017

שנתון התנועה 2015/2016

התאמות במבנה הארגוני של התנועה

תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה - העסקת פעיל