דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (3/2017) ב-18.5.2017

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3/2017)
תתקיים ביום חמישי כ"ב באייר תשע"ז, 18.5.2017, בשעה 09.00
בבית ברנד - באפעל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 2/2017 מיום 21.3.2017.
2. ממועצה למועצה.
3. אישור נושא הועידה החמישית של התנועה הקיבוצית, שתתקיים ב-5-6.6 בעין גב. (מצורף).
4. אישור סדר היום של הועידה (מצורף).
5. אישור המלצת ו. גיוס לבחירת אסיף איזק (החותרים לתפקיד מנהל אגף צעירים ומעורבות בחברה (מצורפים קורות חיים).
6. הצגת תוכנית העבודה של אגפי התנועה.
7. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2016.

  
מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
בברכה,
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצת התנועה (2/2017) מיום 21.3.2017

סדר היום ונושא הוועידה

קורות חיים של אסיף איזק