דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה (3/2016) ביום 28.7.16

הזמנה
לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3/2016)
תתקיים ביום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ו, 28.7.2016, בשעה 09.00
בבית ברנד - באפעל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 2/2016 מיום 23.6.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. אישור המלצות ו. גיוס רחבה אשר אושרו ע"י מזכירות התנועה :
א. לתפקיד משנה למזכ"ל התנועה מוצע - גיל לין ממשמר העמק (מצורף).
ב. לתפקיד גזבר התנועה מוצע - גלעד בכרך מעין החורש (מצורף).
4. משמעות החלטות הבג"צ בנושאי הבניה - בהשתתפות עו"ד אלון גלרט.
5. עדכונים.

  
מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
ב ב ר כ ה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצה (2/206) מיום 23,6,2016

קורות חיים גיל לין (מועמד למשנה למזכ"ל)

קורות חיים  גלעד בכרך