דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

אמנת החינוך המשלים מעגן מיכאל דצמבר 2017 - הצעה לצוותי החינוך בקיבוצים

החינוך המשלים לשכבות ביניים ונעורים במעגן מיכאל
אמנה
הצוות החינוכי מעגן מיכאל

קווים עקרוניים כלליים

 

*מנוסח בלשון זכר מכוון לכל.

חזון החינוך המשלים (כפי שהוגדר בחוברת חינוך 2013)

מערכת החינוך הבלתי פורמלי במעגן מיכאל, תהיה מערכת השואפת למצוינות מקצועית, מובילה חינוך חברתי,

דמוקרטי, ציוני והומניסטי באמצעות מגוון חוויות מעצימות ומשמעותיות לחניך, לשכבה ולצוות, תוך מעורבות ושותפות בקהילה.

היעדים הנגזרים מהחזון:

 • יצירת מערכת מאורגנת השואפת לעבודה חינוכית מקצועית.
 • הובלת חינוך חברתי הומניסטי.
 • יצירת פעילויות ומגוון חוויות מעצימות ומשמעותיות
 • קידום קשרים בין מוסדות הקיבוץ והחינוך המשלים.
 • הקפדה על טיפוח הפרט וטיפוח הקבוצה.

הבוגר הרצוי של החינוך המשלים:

 • אדם שעבר חוויות מעצימות ומשמעותיות בקיבוץ.
 • לוקח אחריות ויוזמה.
 • בעל מסוגלות לעשייה עצמאית.
 • בעל ראיה מערכתית.
 • אדם עם מסוגלות אמפטית לראות ולקבל את האחר בסביבה הקרובה והרחוקה.
 • אזרח טוב, שומר חוק ושומר על קיום נהלי הקיבוץ.
 • אדם המחובר לקהילה הקיבוצית וערכיה.
 • אדם המחובר לסביבתו, המכיר את הסביבה החברתית במדינה ובאזור.
 • בעל מוסר עבודה גבוה.
 • אדם המתנהל על פי ערכים הומניסטיים – כגון שוויון, ערבות הדדית, כבוד אדם וכו'.
 • ציוני ואוהב המדינה.

 

מערכת החינוך המשלים מתחייבת:

 • לשאוף להעמיד לרשות החניכים מדריכים מקצועיים.
 • לקיים פעילות שוטפת, מגוונת והולמת לחניכים במועדונים, בחוגים ובפעילויות מיוחדות.
 • ללוות, לתווך ולהתאים את מערך העבודה של הנערים בענפי הקיבוץ ובענפונים ייעודיים.
 • לקיים פעילות מיוחדת להעצמה, הרחבת אופקים, פיתוח מיומנויות חברתיות, טיפוח מנהיגות והתנסות בניהול עצמאי.
 • להנחיל את מסורות הקיבוץ ולפעול לקידום מעורבות בחברה המתפתחת, על כל רבדיה.
 • לטפח את ההיכרות עם הארץ דרך קיום מסלולי מסע שונים ומתרחבים משנת בר מצווה, דרך שביל הכרמל , שביל ישראל.
 • לקיים מערכת יחסים הוגנת ומכבדת בין הצוות החינוכי לנערים.
 • לטפח מערכת יחסים הוגנת, שוויונית ומכבדת בין כלל הנערים.
 • לקיים מערך תקשורת משתף, שוטף, שקוף וקבוע עם הנערים והוריהם.

 

הגדרת תפקיד המדריך 

 • יצירת סביבה חינוכית מוגנת ובטוחה לנערים.
 • סיוע לחניכים בגיבוש זהות עצמית בתוך המסגרת החברתית .
 • הצבת גבולות חיצוניים שיעזרו למתבגר בהבנת גבולותיו האישיים, הפנימיים.
 • ליווי וקשר פרטני עם כלל הנערים בשכבת הגיל המוגדרת.
 • הצגת הזכויות והחובות של הנערים במסגרת החינוך המשלים ואת מערך התגובות הנגזרות מהתעלמות מהן.
 • הובלת פעילות הקבוצתית במעגלים השונים: הכיתה, השכבה, צוותי פעולה מעורבים.
 • התמודדות עם קשיים של הנערים (התנהגותיים, רגשיים וחברתיים) תוך שיתוף וידוע ההורים.
 • הקניית מיומנויות חברתיות וטיפוחן.
 • ליווי הנערים בעבודה בענפי הקיבוץ ובענפונים הייעודיים.
 • שמירה על קשר משתף ושוטף עם הורים.

 

אמנה חברתית לשכבות ביניים ונעורים

 עקרונות מנחים

האמנה

האמנה, שהוכנה בתהליך ציבורי ושיתופי,  הינה הסכם אישי והדדי בין מערכת החינוך לנערים ולהורים, המגדיר תחומי אחריות, סמכויות, דרכי פעולה, תקשורת ומנגנון לפתרון מחלוקות תוך כדי שמירת זכויות וחובות של הנוגעים בדבר. מטרתה להגדיר את הנורמות המקובלות בקיבוץ ובשכבות הנעורים ולהתוות דרכי טיפול במקרה של הפרת נורמות אלו. כל הגורמים מתחייבים לכבד את אמנה עליה הם חתומים. החתימה מעידה על שותפות והשתתפות במלוא מגוון הפעילויות של החינוך המשלים .

במקרה של אי חתימה, של הנער והוריו,  הנער ימשיך להיות שייך לאשכול החינוך ויהיה זכאי לזיכוים ותשלומים פורמליים תחת פיקוח מנהל אשכול החינוך אך לא יהיה שותף לפעילות שמציע החינוך המשלים.

האמנה תבחן  מפעם לפעם על מנת להתאימה למציאות החיים המשתנה ותשתנה בהתאם.

אחריות וסמכות – הגדרה כללית

האחריות הראשונה והעליונה על כל נער באשר הוא, נמצאת בידי הוריו.  ההורים ומערכת החינוך  נמצאים בברית מבוגרים שותפים כדי לממש את האחריות באופן מיטבי על פי חלוקה מוסכמת של תחומים וסמכויות.

 

חלוקת אחריות וסמכויות בהתאם למקום, לזמן ולנוכחים

 • אחריות של ההורים לדאוג לכל מה שקורה בתחום הבית והפעילות המשפחתית או בכל מצב בו ההורה נוכח .
 • אחריות מדריכי  החינוך המשלים לשמור על ביטחונם ושלומם של הנערים, לקיים חוקי מדינה ולשמור על הסביבה האנושית והפיזית בתוך מסגרות החינוך, או במתחם ששייך לחינוך ובכל פעילות שבאחריות החינוך. בכל מצב של הפרת הנורמות הנדרשות, המתרחשת במתחם החינוך, יהיו הטיפול והתגובה לאירוע באחריות החינוך המשלים בשיתוף מלא של ההורים.

 

 • במקומות ציבוריים  (כגון חדר אוכל, כלבו ,מועדון, רכב וכו') החינוך המשלים יהווה גורם שותף ברמה של ייעוץ, שותפות במתן תגובות ודרכי פעולה , תוך התמקדות בפעילות מניעה חינוכית ובהקפדה על שיתוף מלא של ההורים קביעת נורמות התנהגות ואכיפתן בכל מה שקשור לתחומים/אזורים משויכים לקיבוץ ואינם רק של הורים או של מערכת החינוך של הקיבוץ..

 

 • באחריות הנהלת הקיבוץ  כל מעשה/אירוע המהווה הפרת חוקי המדינה וחורג מסמכות אשכול החינוך יועבר לטיפול הנהלת הקיבוץ . עליה לטפל בעניין בשותפות מלאה עם  ההורים הרלוונטיים ומערכת החינוך.  חובת דיווח לגורמים חיצוניים  על פי חוקי המדינה, חלה על מערכת החינוך ונבחרי ציבור כאחד. חובת דיווח אינה מושפעת משיקולים מקומיים ותופעל  ישירות מול הממונים במדינה (משטרה/רווחה).

תקשורת  וידוע:

 • על מערכת החינוך המשלים לפעול למימוש ערוצי תקשורת טובים ותדירים, כבסיס לאמון ולשיתוף פעולה עם הנערים ההורים , וכלל הציבור.
 • קיימת חובת יידוע ושיתוף בין מערכת החינוך לבין ההורים,  בכל מקרה בו מעורבים נערים  והחורג מהנורמה ומחייב התייחסות מיוחדת.

 

עקרונות מנחים לפתרון מחלוקות

 • בתחומי החינוך (בתוך הפעילויות ובאזורים שבאחריות החינוך) ההחלטה על תגובה חינוכית תהיה בידי הצוות החינוכי .
 • במידה שקיימת מחלוקת ואין הסכמה לגבי התגובה, יתאפשר להורים לבקש בירור על התגובה ויעשה מאמץ משותף לפתור את המחלוקת בין הנער, ההורים והמדריכים.
 • במקרים חריגים בחומרתם בהם דרכי התגובה המקובלות  אינן מאפשרות קיום פעילות שוטפת ושמירת קיום תנאי האמנה בסמכותו של צוות פרט מורחב של אשכול החינוך , להגביל את השתתפות הנער בפעילות החינוך המשלים. הפורום המוסמך לקבל החלטה זו הוא צוות פרט מורחב חינוך.

(צוות פרט מורחב- חינוך : מנהל אשכול, מנהל חינוך משלים, נציג פרט קיבוץ, חבר אחד  ממו"ח – לפי בחירת ההורים)

 

קווים אדומים- איסורים עליהם אין לעבור והטיפול בחריגה מהם ע"י  מדריכי החינוך המשלים

 

האיסורים (קווים אדומים):

 1. אין להשתמש באלימות פיזית, מילולית ,מינית או נפשית.
 2. אסורה שתיית משקאות אלכוהוליים ועישון בפעילות ובתחומי החינוך.

 

דרכי טיפול במקרה של עבירה על קו אדום:

 1. הצוות החינוכי ישתף את הנער במה שמיוחס לו וישמע את גרסתו של הנער לאותן טענות.
 2. צוות החינוך ישוחח  עם הנער והוריו מיד עם היוודע המקרה.
 3. תקבע תגובה על יד צוות החינוך בשיתוף ההורים ובמידת האפשר בשיתוף הנער.
 4. הצוות החינוכי בתאום עם ההורים ימסרו לנער את ההחלטות בעניינו.

 

חובות וזכויות על פי  אמנת החינוך המשלים במעגן מיכאל- כיתות ז'-יב' תשע"ז

זכויות הנער- כל נער זכאי לדברים הבאים:

 • להיות חבר בשכבה ולהיכנס לשטחה בכל שעת פעילות בהתאם לכללים.
 • לקבל יחס אישי על פי צרכיו.
 • להגנה מפני כל סוג של אלימות.
 • לקבל יחס מכבד מצד הצוות החינוכי ושאר הנערים.
 • להשתתף בצוותים וועדות ולקחת חלק בהובלת העשייה בשכבה.
 • לארגן ולהיות חלק פעיל בפעילויות.
 • להזמין אורחים מבחוץ לשכבה ופעילויותיה, תוך תיאום עם המדריכים.
 • לקבל יחס מכבד במקומות העבודה ועזרה מהמדריכים בכל מה שקשור למילוי חובת העבודה כולל מציאת מקום עבודה חדש בעת הצורך.
 • לתקציב אישי כמקובל בקיבוץ החל מכיתה ח'  בכפוף למילוי חובת עבודה.
 • לעשות גיוסים לצורך מימון מסע לפולין וטיול י"ב ולצאת לפעילויות אלו, במידה ויעמוד בתנאי הסף שיוגדרו (מתייחס לנערי השכבה הבוגרת בלבד).

חובות הנער- כל נער מחויב לדברים הבאים:

 • להתייחס בכבוד לעצמו וליתר נערי השכבה והמדריכים.
 • לקחת חלק בניקיון וסידור השכבה בסיום כל פעילות.
 • לשמור על כל ציוד השכבה.
 • לא לקחת רכוש ללא רשות מבעליו.
 • לשתף פעולה עם מארגני פעילויות – נערים ומדריכים.
 • להישמע להוראות , הנחיות והחלטות המדריכים ולפעול על פיהן.
 • לפעול על פי אמנות ייחודיות הניתנות לקראת מיזמים מיוחדים במהלך השנים כגון שנת בר מצווה, נסיעה לפולין, רישיון טרקטור וכו'.
 • להיכנס לשכבה בשעות  הפעילות ובנוכחות אחד המדריכים, אלא אם כן הדבר תואם מראש ובהתאם לנוהל קבלת המפתחות.
 • נער שיזמין לשכבה אורח מבחוץ יהיה אחראי למעשיו והתנהגותו.
 • למלא חובת עבודה בקיבוץ החל מכיתה ח'  על פי תקנון עבודת נערים. (תקנון העבודה יבחן מחדש ב 2017)

זכויות המדריך

 • להיות שותף למערכת גדולה המאפשרת עבודה בשיתופי פעולה רחבים.
 • לקבל הדרכה ותמיכה מקצועית מהמערכת באופן שוטף.
 • לקבל תמיכה שוטפת מההורים.
 • לבנות פעולות מתוך אוטונומיה וחופש פעולה כל עוד המסרים המועברים מותאמים לקהילה ולערכיה.
 • לקבל גיבוי מההורים וממוסדות החינוך והקהילה בטיפול משמעתי בנערים שאינם עומדים בנורמות ההתנהגות המקובלות.

חובות המדריך

 • לדאוג לליווי וקשר פרטני עם כלל הנערים בשכבת הגיל המוגדרת בחינוך המשלים.
 • להציג את הזכויות והחובות לנערים ואת מערך התגובות הנגזרות מהן.
 • לפעול לטיפוח הפעילות הקבוצתית במעגלים השונים: הכיתה, השכבה והצוותים.
 • להתמודד עם קשיים רגשיים-חברתיים של הנערים, תוך שמירה על הכבוד ועל צנעת הפרט של כל חניך. במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתם לערב את המעגלים הרחבים יותר, כפי שמפורט בעקרונות המנחים.
 • לדאוג לליווי ולאכיפה של עבודת הנערים בענפי הקיבוץ ובמיזמי הנוער.
 • לשמור על קשר משתף ושוטף עם הורים.

 

זכויות ההורים בהקשר של האמנה

 • לשלוח את ילדיהם למערכת בלתי פורמלית איכותית הלוקחת אחריות על העשרה וחינוך של הנוער.
 • להיות מעודכנים  בנעשה עם ילדיהם במסגרות החינוך המשלים ושותפים לפעילות בהתאם לצורך ולאופי הפעילות.

 

חובות ההורים בהקשר של האמנה

 • להגיע לפגישות הורים ולעודד שותפות בונה עם המדריכים.
 • לקבל נהלי הקיבוץ ואת מרות אשכול החינוך והמדריכים במקומות עליהם הם לוקחים אחריות.

 

אורח החיים בשכבות נעורים מחייב את הנערים והנערות לגלות בגרות, אחריות, סובלנות והתחשבות בחבריהם לשכבה. כאשר בכל זאת עולים סכסוכים ובעיות, אחריות הצוות היא לנסות ולמצוא את הפתרון הטוב ביותר, תוך כדי התייחסות לכל הצדדים המעורבים ובהתאם לכללי האמנה עליה חתומים כולם.

 

***********************************************************************************************

אנו מתחייבים לפעול על פי האמנה וברוחה

על החתום:

 

נער/ה_______________        הורה _______________  מדריך/ה________________ תאריך _____________

 

האם הפעילות עזרה לי?

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.