דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

שלא יעבדו עליכם

קיבוץ
לצילום אין קשר לנאמר

רשות המיסים הוציאה לאחרונה מסמך לרואי החשבון המייצגים קיבוצים, בו היא מבהירה את עמדתה לגבי מבנה הדיווח הנדרש מקיבוצים מתחדשים משנת 2017 ואילך.

רביב ישי, מנכ"ל מבט-ברית פיקוח מסביר ונותן דגשים חשובים להתפתחות המדאיגה: "חשוב להבהיר כי עמדת רשות המיסים עומדת בסתירה מהותית להסכמות שעמדו בבסיס החקיקה של חוק המיסוי בקיבוץ המתחדש ולמקובל בסקטורים אחרים בכל הקשור לחובת הגילוי. אנו חושבים שמדובר בהתנהלות כוחנית ועומדים על זכותו של הקיבוץ לדווח רק בהתאם לחוק ולהסכמות הכלולות בו.

במסגרת הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה, נקבעה הפרדה בין הכנסות החבר שנקבע שאינן שייכות לקיבוץ ולכן ידווחו ישירות לפקיד השומה לבין הכנסות ענפי הקיבוץ שידווחו באמצעות הקיבוץ. עמדתנו הייתה שיש למסות קיבוץ מתחדש על בסיס עקרונות דומים למיסוי קיבוץ שיתופי למעט הבדל אחד. בעוד שבקיבוץ שיתופי ממסים את תקציבי החברים באופן שווה, בקיבוץ מתחדש, הסכמנו כפשרה, יש למסות לפי התקציב בפועל שעומד לרשות כל חבר, כאשר הסכום מגולם כחוק.

חשוב להבין, שההבדל בין השיטות הינו עצום. מבלי שהגענו לידי הסכמות לגבי המחלוקת העקרונית, הגענו לפשרה בחקיקה סעיף 60א. הסעיף הכיר בכך שהכנסות החברים הינן הכנסות הקיבוץ וההבדל היחיד הינו בתקציב הדיפרנציאלי המגולם. ככל הנראה, רשות המיסים אינה שבעת רצון מהחקיקה שנקבעה והיא פועלת ומנסה לייצר מציאות בה הדיווח ותשלום המס יעשו לפי תפיסתה. המסמך מצטרף לשורה של פעולות נוספות אותן עושה הרשות וככל הנראה תעשה בעתיד. לדעתנו, עצם דרישת הרשות לקבוע את דרך חישוב חבות המס מהווה אפליה אסורה למול פקודת מס הכנסה ולמול המקובל בסקטורים אחרים. הסיבה לחקיקה נפרדת אינה אפליה והיא נובעת מהעובדה שלקיבוץ המתחדש עקרונות התנהלות ייחודים, כגון החובה לרמת ערבות הדדית מינימלית, כאשר ברוב הקיבוצים רמת הערבות גבוהה יותר. כאמור, דרישת רשות המיסים מתעלמת מההתנהלות בפועל ומהחקיקה הקיימת. אימוץ דרישת רשות המיסים יוביל גם לצורך בהשקעת משאבים נוספים בחלק לא מבוטל מהקיבוצים - שוב ללא כל תימוכין בחוק. לצורך עמידה על דרישותינו לפעול אך ורק על בסיס החקיקה הקיימת, ללא פרשנות מרחיבה, התנועה נערכת ביחד עם יועצי המס שלה ויועציה המשפטיים למאבק בלתי מתפשר בנושא". 

ניר מאיר, מזכ"ל התנועה מוסיף ומסכם על הדברים: "החוזרים שמפיצה רשות המיסים לקיבוצים עומדים בסתירה מוחלטת להסכמות שעמדו בבסיס החקיקה של חוק המיסוי בקיבוץ המתחדש. אנחנו חושבים שמדובר בהתנהגות לא הוגנת של פקידים שמנסים לכפות את עמדתם בניגוד לסיכומים וקוראים לקיבוצים לא לשתף פעולה עם הנוסחים הקיצוניים הללו".

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content