דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

כנסים מקצועיים אזוריים בנושא תפעול פוליסת מגן בריאות מורחב לקיבוץ

הכנס מיועד למתפעלי פוליסת הבריאות של התנועה הקיבוצית בקיבוצים - תביעות, צירוף/גריעה
כנסי ביטוח בריאות

סדר יום לכנסים:

09:00-09:30          התכנסות             

09:30-09:45          דברי פתיחה והצגת צוות הפוליסה

עופר אביטל, מנכ"ל ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח

ארנון בוכבינדר, מטה פנסיה וביטחון סוציאלי בתנועה הקיבוצית

09:45-10:00          מי יכול להיות "מבוטח" בפוליסה

עו"ד רעות גולדסטין, מנהלת הפוליסה, מחלקה משפטית – התנועה הקיבוצית

10:00-10:45          השפעות הרגולציה על תחום הבריאות – שינויים ושיפורים בפוליסה החדשה 

מאיה יעקוביאן, סמנכ"ל "פרש קונספט" לניהול סיכוני בריאות

10:45-11:00          הפסקה

11:00-11:15          צירוף מבוטחים במהלך תקופת הפוליסה

צוות בריאות קולקטיב – ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח

11:15-12:15          הגשת תביעות – טפסים, תרופות, אמבולטורי, ניתוחים

צוות בריאות קולקטיב – ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח

12:15-12:45          הכה את המומחה – זמן לשאלות

12:45-13:00          כיבוד וחלוקת שי
 

                        המפגשים יתקיימו במקומות ובמועדים המפורטים להלן בין השעות 09:00-13:00:

  • כפר בלום                (מלון פסטורל)                       יום א'                     13/1/19
  • יד מרדכי                 (אולם הכנסים)                      יום ה'                     17/1/19
  • צובה                       (אולם הצריף-מלון צובה)        יום א'                     20/1/19
  • גרנות                      (אולם דגן)                           יום ב'                      21/1/19


לטופס ההרשמה: לחצו כאן

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד תחילת האירוע
מועד תחילת האירוע
fw_after_content