דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

כנס פתוח בבית קלור בכפר בלום בהשתתפות אל"מ טל רוסו, גברי ברגיל, ח"כ מיכל בירן וניר מאיר, מזכ"ל התקצ (20:00)

מודעה

 

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
fw_after_content