דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

'שפות שונות' - תערוכת פיסול בברזל של דן מרציפר (פפו) ובתנדיב הכרמי

התערוכה מתקיימת בגלריית ליאונרדו, פתיחה: 16.12.2019 ונעילה 20.1.2020
תערוכה
תערוכה

גלריית 'לאונרדו'

אתם מוזמנים,

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע
fw_after_content