דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה (3/2016) מיום 7.2.2016

יום ראשון כ"ח בשבט תשע"ו, 7.2.2016

   
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, אפרים שפירא, יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, דגן לוין, נרקיס רגב גביש, תמר וולפין, דבי ברא"ס, אילן שדה , רועי יסוד, גיל מושקוביץ, אופיר ליבשטיין, רינת גלילי, אורית גלאור, נגה בוטנסקי, גיל לין.
חסרים: ח"כ איתן ברושי, גורית שמר, איתי מרגלית, אבו וילן, מאיה שפיר, אודי אורנשטיין.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, שי אלט, אלי גולדמן, נועה יפת.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2016 מיום 24.1.2016.
1. ד"ר גדי גבריהו יו"ר פורום תג מאיר - הרקע הרעיוני וההלכתי לפעילויות תג מחיר.
2. דיווחים ועדכונים:
    א. הצטרפותו של ח"כ חיים ילין למזכירות.
    ב. ידיעות הקיבוץ
    ג. סוגיות שנויות במחלוקת - מים ותוספת מכסות חלב - אבו וילן
3. סיכום כנס החינוך - דבי בראס וחלי זלינגר.
4. הנגשת חברי מזכירות התנועה.

  
החלטות:

  
המזכירות מאחלת החלמה שלמה לשלומית גונן, חברת משמר הנגב שנדקרה בסוף השבוע ברהט.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2016 מיום 24.1.2016.

  
2. ד"ר גדי גבריהו יו"ר פורום תג מאיר - פעילויות תג מחיר
מזכירות התנועה שמעה בדאגה את נתוני המציאות שהציג ד"ר גבריהו. הובהר מעבר לכל ספק כי פעילות "תג מחיר" הן המשך שיטתי לתופעה הרת אסון של פרשנות קיצונית ומסוכנת של עקרונות היהדות. זו תופעה שמצאה את ביטויה המעשי בפעילות המחתרת היהודית ובמעשים הרצחניים של ברוך גולדשטיין ויגאל עמיר.
סוכם כי פעילות שכזו דורשת התגייסות שכנגד, והמזכירות תנסה לגבש דפוס פעולה שיטתי במאבק על נפשה של המדינה.

  
3. דיווחים ועדכונים:

  
א. הצטרפותו של ח"כ חיים ילין למזכירות
המזכירות אישרה את המלצתה של הנהלת התנועה והחליטה לצרף את ח"כ חיים ילין כמשקיף בישיבות מזכירות התנועה.

  
ב. ידיעות הקיבוץ.
מיכל סקרה את המצב

  
ג. סוגיות שנויות במחלוקת - נדחה לישיבה הבאה.

  
4. סיכום כנס החינוך - דבי וחלי
דבי הציגה את מטרות הכנס ואת נתוני ההשתתפות.
123 משתתפים מ-69 קיבוצים וכן נציגי מועצות אזוריות ותנועות נוער.
בסיכום שנערך באגף עלו שתי נקודות:
• יש לתת יותר זמן לשיח חברים.
• יש לפעול להורדת העלות למשתתף ולמצוא דרך לסייע למי שלא יכול.
המזכירות ברכה על הצלחת הכנס וסכמה על קיום כנס נוסף גם בשנה הבאה.

  
5. הנגשת חברי המזכירות
הוחלט להעלות לאתר התנועה את כתובות המייל של חברי המזכירות בכדי לאפשר לחברים בתנועה לבוא עימם בדברים, להעלות רעיונות , להציע הצעות ולהגיב על החלטות המזכירות.
   
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה (3/2016) מיום   21.1.2016

 

קטגוריה