דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (10/2016) מיום 19.6.2016


יום ראשון י"ג בסיון תשע"ו, 19.6.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, תמר וולפין, אילן שדה, דגן לוין, נגה בוטנסקי, רינת גלילי, אורית גלאור, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, גורית שמר, גיל מושקוביץ.
חסרים: ח"כ איתן ברושי, אופיר ליבשטיין, נרקיס רגב גביש, מאיה שפיר, איתי מרגלית, רועי יסוד, אודי אורנשטיין, גיל לין.
משקיפים: ח"כ חיים ילין, מיכי דרורי, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים: מיכל גומל, יאיר ריינמן.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2016 מיום 29.5.2016.
2. הזמנת שוברים שתיקה לרפסודיה.
3. עדכונים:
א. התפתחויות בנושא בניה.
ב. התקדמות בנושאי הקאופרציה.
ג. פסק דין בנושא הסמינר.
ד. שונות.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2016 מיום 29.5.2016.

  
2. הזמנת שוברים שתיקה לרפסודיה:
הנושא מובא לדיון בעקבות פנייה של ארבעה קיבוצים לדון בהזמנת שוברים שתיקה לרפסודיה במועצת התנועה הקרובה וכן בעקבות פניה של יניב שגיא, מנכ"ל גבעת חביבה.
במהלך הדיון שהתקיים הוצגה תוכנית של אגף חינוך ומשימות להמשך השיח עם שוברים שתיקה. (מצורפת)
סוכם:
המזכירות מאמצת את התוכנית שהוצגה לשילוב שוברים שתיקה בעשיה החינוכית ודוחה את הבקשה לקיים דיון במועצת התנועה.

  
3. עדכונים:

  
א. התפתחויות בנושא בניה:
מיכי עדכן בהתפתחויות:
1. דיון ראשון בעתירה שהגשנו לעניין שחרור היתרי בניה בקיבוצים, וכן בעתירה שהגישה הקשת המזרחית כנגד "חלופת האגודה" נקבע ליום 6 ביולי 2016. בינתיים, בג"צ החליט שלא להוציא צו ביניים שהקשת בקשה.
2. כמו כן, בשבוע האחרון התקיימה ישיבה של מועצת מקרקעי ישראל, אשר בה התקבלו שתי החלטות הנוגעות לכל חבר קיבוץ באופן אישי.
ההחלטה הראשונה נוגעת ל'הסדר הביניים' (הצעה 627), מועצת רמ"י אישרה תיקון של ההחלטה הקיימת.
ההחלטה השנייה היא בנושא הסדרת תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוצים. ההחלטה אינה חפה מבעיות, אולם אנו מתכוונים לעמוד בקשר עם  הנהלת המינהל, כפי שהובטח לנו, על מנת לנסות ולוודא שההחלטה תהיה  תואמת למצב הקיים והרצוי בקיבוצים".

  
ב. התקדמות בנושאי הקואופרציה:
ניר דיווח על החלטה להביא לארץ את מי שעמד בראש המערכת הקואופרטיבית לדיור בעולם, על מנת לסייע לנו להתמודד על הלגיטימציה של הקיבוץ כאגודת שיכון.

  
ג. סמינר הקיבוצים:
בסוף החודש תתקיים אספה חוזרת לדיון בנושא שינוי התקנון.

  
ד. שונות:
ניר עדכן על החלטתו להצטרף יחד עם אגף חינוך ומשימות לצועדים בצעדת השיוויון, המסרים שלהם מתחברים בדיוק למסרים שאנחנו רוצים להעביר.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת המזכירות 9/2016 מיום 29.5.2016

פעילות שוברים שתיקה עם אגף חינוך ומשימות

 

קטגוריה