דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (1/2016) מיום 10.1.2016

יום ראשון כ"ט בטבת תשע"ו, 10.1.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, דגן לוין, מיכל ויינברג, אפרים שפירא, אופיר ליבשטיין, אבו וילן, מאיה שפיר, נרקיס רגב גביש, תמר וולפין, דבי ברא"ס, אילן שדה , רועי יסוד, גיל מושקוביץ, אודי אורנשטיין, רינת גלילי, אורית גלאור.
חסרים: ח"כ איתן ברושי, גורית שמר, יענקלה שצרנסקי, איתי מרגלית, הילית בן צבי.
משקיפים: יאיר ריינמן, עו"ד יעקב אברהמי (מ"מ מיכי דרורי), שי אלט, מיכל גומל, אלי גולדמן, נועה יפת.
מוזמנים: יגאל צחור
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2015 מיום 27.12.15.
2. לקראת דיון בנושא חלופת האגודה, במועצת מקרקעי ישראל .
3. הצגת פרוייקט המאיץ לעידוד מיזמי טכנולוגיה גבוהה בקיבוצים - מוזמנים: אודי פלד ורפי נבו.
4. עדכון ודיון:
א. ידיעות הקיבוץ - מוזמן: יגאל צחור.
ב. תהליך הטמעת הרעיון הקואופרטיבי.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2015 מיום 27.12.15.

  
2. לקראת דיון בנושא חלופת האגודה, במועצת מקרקעי ישראל
ניר ודגן הציגו את השינויים בחלופה, המוצעים ע"י רשות מקרקעי ישראל ויעלו להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בימים הקרובים.
הצוות המצומצם בעצה אחת עם הקיבוצים שמבקשים ליישם את ההחלטה, החליט לקבל את הצעת המנהל ומבקש את גיבוי המזכירות לכך.
סוכם:
לקבל את הצעת הצוות המצומצם. נרשמה הצעתו של אבו לתאם פגישה עם ראש הממשלה לגבי כל הסוגיות המתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל.

  
3. הצגת פרוייקט המאיץ לעידוד מיזמי טכנולוגיה גבוהה בקיבוצים - רפי נבו
רפי הציג את ההצעה להקמת מרכז האצה ליזמים ומיזמים בקיבוצים (מצורפת).
סוכם:
לאשר את המשך בדיקת המיזם ע"י צוות המשתלה וקמ"ע.

  
4. עדכונים:


א. ידיעות הקיבוץ - יגאל צחור
יגאל סקר את השתלשלות הארועים מקבלת ההודעה על קיצוץ בתקציב העיתון מידיעות תקשורת.
לפנינו 3 אפשרויות:
1. סגירת העיתון
2. פניה לידיעות תקשורת לסגירת העיתון לתקופה בה יוחלט על אופיו של העיתון וימצא עורך חדש.
3. מינוי של ערן שחר כעורך העיתון.
התקיים דיון ובסיומו הוחלט להוציא באופן מידי מכרז לעורך חדש.

 

ב. תהליך הטמעת הרעיון הקואופרטיבי - נדחה לשבוע הבא.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

  

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2015 מיום 27.12.15.

תכנית להקמה והפעלת מרכז האצה "זרעים" ליזמים ומיזמים מקיבוצים- קמ"ע, ינואר 2016


 

קטגוריה