דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (12/2016) מיום 7.8.2016

יום ראשון ג' באב תשע"ו, 7.8.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, ח"כ איתן ברושי, הילית בן צבי, אילן שדה, דגן לוין, נגה בוטנסקי, רינת גלילי, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, מאיה שפיר, איתי מרגלית, רועי יסוד, גיל מושקוביץ, גיל לין, אודי אורנשטיין.
חסרים: תמר וולפין , נרקיס רגב גביש, יענקלה שצרנסקי, אופיר ליבשטיין, אורית גלאור, גורית שמר.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין , מיכל גומל, יאיר פז.
מוזמנים: ירון רייכמן, אורי אופיר, דבי בראס, לירז ברנד, דותן רזילי.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:

  
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 11/2016 מיום 10.7.2016.
2. סיכום הרפסודיה.
3. עדכונים מזירות ההתמודדות השונות עם רשויות המדינה, לאור ההתפתחויות בחודש האחרון.
    א. חקלאות - אבו וילן
    ב. מיסוי קיבוצי - ירון רייכמן
    ג. בניה - מיכי דרורי

  
החלטות:

  
ניר פתח את הישיבה בדברים לזכרו של דניאל יפה ז"ל, חבר רמת יוחנן שהיה פעיל בקרן התק"מ ובאגף הכלכלה, וכמו כן לזכרו של בוריס גורפינקל ממשמר העמק שניספה בתאונת טיפוס בגאורגיה.
המזכירות מאחלת החלמה מהירה לתמר וולפין ומברכת את גלעד בכרך שנבחר לתפקיד גזבר התנועה ואת גיל לין שנבחר לתפקיד משנה למזכ"ל התנועה.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 11/2016 מיום 10.7.2016.

  
2. סיכום הרפסודיה"
אורי ודבי סקרו את הפעילות שנעשתה מסיכום רפסודית 2015 ועד סיומה של רפסודית 2016.
גיל סקר את המחזור האחרון שהיה מחזור של בני נוער ערבים ויהודים.

   
3. עדכונים:

  
א. שינוי המיסוי הקיבוצי דרך חוק ההסדרים:
ירון רייכמן סקר את החוק ומשמעויותיו המקצועיות, כמו כן ניתן הסבר מקיף על מהות האיום. עיקר המאמץ העומד בפנינו הוא הוצאת ההצעה מחוק ההסדרים.

  
ב. חקלאות:
אבו דיווח על ארבעה אתגרים הניצבים בפנינו -
• הסרת המכס על יבוא הדגים.
• "האמבטיה הארצית" למים שמשמעותה הלאמת אגודות המים.
• הדיון בנושא שימושי קרקע לחקלאות ובמרכזו שאלת השימושים החורגים.
• יבוא עגלים שישפיע ישירות על מחיר המטרה בחלב.

  
ג. התפתחויות בתחום הבניה:
מיכי סקר את ההתפתחויות הקשורות בסוגיית הבניה.

   
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית
  

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (11/2016) מ-10.7.2016

רשימת מומלצים לאסיפה ולהנהלה של ניר שיתופי

 

קטגוריה