דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (12/2017) מיום 23.7.2017 (מתוקן)

משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, דגן לוין, יוחאי וולפין, נגה בוטנסקי, הילית בן צבי, , יענקלה שצרנסקי, נרקיס רגב גביש, אסיף איזק, דניאלה לבנסארט , גבי אסם, אופיר ליבשטיין, מאיה שפיר, הדס ילין דניאלי, אבו וילן.

חסרים: ח"כ איתן ברושי, אילן שדה, רינת גלילי, אורית גלאור, גורית שמר, רועי יסוד, אודי אורנשטיין.

משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, נועה יפת, יאיר פז.

משקיפים חסרים: אלי גולדמן, ערן סגל.

מוזמנים: ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, שירי מדר ותקוה טננבאום – צוות הבוררות הבונים דרור.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.       אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 11/2017 מיום 9.7.2017.

2.       צהרונים - גבי אסם.

3.       המלצת הצוות לבחינת המשבר בתנועת הבונים דרור (מצורף).

4.       אישור לוגו חדש לתנועה.

5.       עדכונים:

א.      החלטת הרשם - קיבוץ דן - מיכי דרורי

ב.      יישובי ההרחבות בגליל העליון - מיכי דרורי

 

החלטות:

בפתח הישיבה ברך ניר, בשם מזכירות התנועה, את רועי יסוד להולדת בתו הבכורה.

ניר ברך גם את הדס ילין אשר הומלצה גם ע"י חברי המזכירות לתפקיד מנכ"לית התנועה.

 

1.    אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 11/2017 מיום 9.7.2017.

 

2.    צהרונים - תוכנית "ניצנים" מוזמן: ישראל נדיבי - מנכ"ל מרכז המועצות.

גבי אסם דיווחה על תוכנית ניצנים המתגבשת בימים אלה, עיקרי התוכנית:

החל משנת הלימודים הבאה יוכלו ההורים לילדים בכיתות א'-ג' בקיבוצים לקבל החזר כספי של מאות שקלים על תשלום לבתי הילדים, כחלק מהתוכנית הארצית של שר האוצר משה כחלון הידועה בכינויה "רפורמת הצהרונים". 
הקיבוצים, כמו כל יתר הישובים במרחב הכפרי ובוודאי הערים, יוכלו ליהנות מרפורמת הצהרונים. משמעות הדבר להורים הנה יכולת לקבל את השתתפות המדינה בתשלום, היכול להגיע עד מאות שקלים בחודש.
מערכות החינוך המצטרפות לתכנית יחויבו לעמוד בסטנדרטיזציה האחידה של תנאי הסף בתחומים כמו תוכנית חינוכית, מבנים פיזיים, וסכום מקסימלי לגבייה מההורים.

גבי הדגישה כי ההישג המשמעותי הוא בהבנת צרכי המרחב הכפרי והשוני של המועצות האזוריות מהמרחב העירוני.

הישובים במועצות האזוריות, הקיבוצים, המושבים והישובים הקהילתיים, יוכרו כ"מפעילי צהרון" - בשפת החוק ובשפתנו - המרכזונים, המרחבים, התלתונים ויוכלו לבחור אם להיכנס לתכנית. 

ישראל נדיבי סקר את הנושא מנקודת המבט של מרכז המועצות והביע את צערו על הפרסום המוקדם בניוזלטר של התנועה, שלקה בחסר, לדבריו.

סוכם:

א.      מזכירות התנועה מברכת את מרכז המועצות ואת אגף החינוך שהצליחו להכליל אותנו בחוק.

ב.      יש צורך להוציא הבהרה שהחוק טרם אושר ומסגרותיו אינן ברורות.

ג.       תצא פניה לדחיית הגשת הקול קורא בשבועיים נוספים.

 

3.    המלצת הצוות לבחינת המשבר בתנועת הבונים דרור. מוזמנות: שירי מדר ותקוה טננבאום

 בישיבת מזכירות שהתקיימה ב- 25.12.2016 עלה לדיון המשבר בין הבונים דרור לדרור ישראל, המזכירות הטילה על המזכ"ל להקים צוות אשר יביא את המשבר הנוכחי לסיומו בהקדם האפשרי.

בישיבה שנערכה בתאריך 8.1.2017, אישרה המזכירות את הרכב הצוות שילמד את הנושא ויביא את המלצותיו בפני המזכירות. הרכב הצוות: גיל לין, רועי יסוד, שירי מדר ותקוה טננבוים.
בפתח הדברים הודיע גיל לין על פרישתו, מן הצוות, של רועי יסוד, על רקע העדרם של הבוגרים המגשימים, חברי דרור ישראל, מן הצוות . רועי סבר כי הצוות אמור להוות צוות לברור מחלוקות ולא זה

היה המנדט של הצוות. רועי פרש לקראת סיום עבודת הצוות ועם הגיבוש הסופי של ההמלצות, ועל כך אנחנו מצרים.

בהמשך הציג הצוות את המלצותיו:

א.      התנועה הקיבוצית רואה בפעילות תנועות הנוער בחו"ל, פעילות חשובה המגשימה הלכה למעשה את מדיניות התנועה לשמירה על הקשר עם הקהילות היהודיות בעולם, עידוד החינוך הציוני, סיוע בבניה ושימור הקהילות היהודיות בחו"ל וחיזוק תפיסת התנועה הרואה את היהדות כתרבות וכגשר בין יהדות העולם לחברה הישראלית.

ב.       צוות הבדיקה מקבל ומאמץ את החלטת המזכירות כפי שהוחלטה ונוסחה בתאריך 25.12.2016 ומופיעה לעיל.

ג.        בהתאם להחלטה זו, עקרונות העבודה לפיהן ממליץ הצוות לפעול בהמשך הם:

1.       הבונים דרור העולמית היא תנועה עצמאית הסוברנית לקבל החלטות בהתאם לעקרונותיה ואישור מוסדותיה.

2.       התנועה הקיבוצית מכירה בבונים דרור העולמית כגוף היחיד שעובד מול כל סניפי התנועה ותנועות הבונים דרור במדינות השונות. כל גורם אחר המעוניין לעבוד עם תנועות הבונים דרור על כל סניפיהם, יעשה זאת בתיאום ובאמצעות המשרד של התנועה העולמית.

3.       בחירת מדריכים ושליחים, תיעשה על ידי תנועת הבונים דרור העולמית, בהתאם להגדרות ולכללים עליהם תחליט התנועה.

4.       בבחירת מדריכים ושליחים תינתן עדיפות לבוגרי הבונים דרור העולמית ולעולים חדשים. בוגרי הבונים דרור חברי דרור ישראל ובוגרי הנוער העובד והלומד, מוזמנים ורצויים מאוד בתפקידים שונים, בהתאם ובכפיפות לכללים אלה.

5.       יש להדגיש, כי שליחי ומדריכי תנועת הבונים דרור במדינות השונות, מחויבים בראש וראשונה לעקרונות העבודה ולכללים הנקבעים על ידי הנהגת התנועה העולמית.

6.       כל הפעילויות החינוכיות המתבצעות במסגרות השונות בהן משתתפים חניכי הבונים דרור, יתבצעו בפיקוח והנחיה של המחלקה החינוכית של הבונים דרור העולמית.

 סוכם:

מזכירות התנועה קיבלה פה אחד את המלצות הצוות ככתבן וכלשונן.

 

4.    אישור לוגו חדש לתנועה

גיל הציג את הצורך לחדש את לוגו התנועה וכן את הלוגו המוצע.

במהלך הדיון עלתה השאלה לגבי תוספת coop לכתובת המייל של התנועה.

סוכם:

לוגו התנועה אושר פה אחד.

תוספת coop לכתובת המייל תעשה בשלב מאוחר יותר.

 

5.    עדכונים

א.      תיקון חוק 27

אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, דיווח על מגעים עם משרד האוצר לפיצוי על תיקון 27 לחוק המים. המו"מ שהחל בעצלתיים עבר בסוף השבוע שעבר להתקדמות משמעותית וכי סכום הפיצוי יעמוד על 530 מיליון שקלים לחמש שנים, זאת בניגוד להצעה המקורית של האוצר שדיברה על סכום של כ-50 מיליון שקלים לשנתיים. אבו הדגיש כי בשיחות שהיו לו וליו"ר ההתאחדות, מאיר צור עם שר האוצר, משה כחלון, הובהר כי ההתאחדות רואה חשיבות עליונה בפתרון חד משמעי לעתיד החקלאות והחקלאים באזורים שנפגעו קשה מהתיקון לחוק ובראשם הגליל העליון ועמק המעיינות.

אבו הדגיש כי עדיין קיימות חוסר הסכמות לגבי תוספות פיצוי למו"פ באזורים אלו, וכן עוד מספר נושאים, והדגיש כי לפני החתימה יש להגיע להסכמות על דעת האזורים השונים.

ב.      הוצגה החלטת הרשם בעניין קיבוץ דן -

מיכי דרורי הציג את מכתב המחלקה המשפטית, לרשם, המבטא את גישתנו לנושא. (רצ"ב).

ג.       קשיים ב"קיבוצי ההרחבות" בגליל העליון -

מיכי דרורי סיפר בקצרה על הסערה בין תושבי ההרחבות בגליל העליון ועל משמעויות הרוחב שייתכנו למשבר מן הסוג הזה.

 

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה