דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (14/2017) כ"ו באלול תשע"ז, 17.9.2017

משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, דגן לוין, ח"כ איתן ברושי, נגה בוטנסקי, אסיף איזק, רינת גלילי, אורית גלאור, גבי אסם, אופיר ליבשטיין, מאיה שפיר, הדס ילין דניאלי, אבו וילן, יוחאי וולפין, יענקלה שצרנסקי, נרקיס רגב גביש, אודי אורנשטיין, דניאלה לבנסארט , הילית בן צבי.

חסרים: אילן שדה, גורית שמר, רועי יסוד.

משקיפים: ח"כ חיים ילין, אלי גולדמן, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, נועה יפת, יאיר פז.

משקיפים חסרים: ערן סגל.

מוזמנים: יגאל צחור – יו"ר רשות העיתון, אודי פלד – מנכ"ל המשביר.

 

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2017 מיום 20.8.2017.

 2. רשות עיתון ידיעות הקיבוץ. מוזמן: יגאל צחור.

 3. סיכום החלטות ועידת המשביר המרכזי. מוזמן: אודי פלד.

 4. עדכונים:

 • ניר שיתופי - פניה לרשם האגודות.

 • פוליסת הבריאות.

 • החלפת מנהל לאיגוד התעשייה הקיבוצית.

 • תרגיל נוסף מבית מדרשה של שולה.

 

החלטות:

   1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/2017 מיום 20.8.2017.

 

   1. רשות עיתון ידיעות הקיבוץ. מוזמן: יגאל צחור - יו"ר הרשות.

רשות העיתון פועלת מתוקף מסמך שאושר ע"י מועצת התנועה. בארבע השנים האחרונות עמד יגאל צחור בראשה ועם סיום ארבע שנות פעילות הודיע על רצונו לסיים את תפקידו כיו"ר הרשות.

יגאל הציג בפני חברי המזכירות את פעילות הרשות בשנים האחרונות, שנים של משבר קשה מול ידיעות תקשורת וקיצוץ גדול בתקציב העיתון.

במהלך הדיון עלה הצורך לקיים דיון רחב יותר בנושא התקשורת בכלל והאם התנועה זקוקה לעיתון מודפס משלה.

הוחלט כי לאחר פגישה של ניר עם החברים ברשות העיתון ולאחר פגישה שתתקיים עם המנכ"ל הבא של "ידיעות תקשורת" יתקיים במזכירות דיון נוסף. לאחר גיבוש עמדת המזכירות יובא הנושא הנושא לדיון במועצת התנועה.

 

   1. סיכום החלטות ועידת המשביר המרכזי. מוזמן: אודי פלד – מנכ"ל המשביר

אודי סקר את ההיסטוריה של המשביר המרכזי ואת הרקע ליצירת מערכת היחסים הקיימת, במשביר.

על הרקע הזה, הציג אודי את שינויי התקנון כפי שאושרו בוועידת המשביר אשר התכנסה לאחרונה.

אודי עמד על המשמעויות הנובעות מן השינויים שהוכנסו בתקנון והבהיר כי בשלב הזה אנו ממתינים לאישור התקנון החדש בידי רשם האגודות השיתופיות.

 

 

   1. עדכונים:

 • ניר שיתופי – פניה לרשם האגודות

הוגשה פניה לרשם האגודות לחקור את הנעשה בניר שיתופי, הסיכון עלול להתבטא בעצירת כל הפעילות ואי העברת כספים לתנועות. זהו סיכון שאינינו יכולים לשאת.

 

 • פוליסת הבריאות

פוליסת בריאות מיוחדת לתנועה הקיבוצית עומדת לקראת חתימה, בהובלת יעקב אברהמי ומחלקת הבריאות. עדכון רחב יותר יימסר בישיבה הבאה.

 

 • החלפת מנהל לאיגוד התעשיה הקיבוצית

אודי אורנשטיין הודיע על סיום תפקידו כמנכ"ל איגוד התעשיה, אופיר ליבשטיין יחליף אותו.

המזכירות מודה לאודי ומברכת את אופיר. וועדת הגיוס הרחבה התבקשה לאתר נציג ציבור נוסף למזכירות התנועה במקומו של אופיר ליבשטיין שימשיך לכהן כחבר המזכירות מתוקף תפקידו החדש באיגוד.

 

 • תרגיל נוסף מבית מדרשה של שולה

דווח על פגישה צפויה של צוות הקרקעות עם הנהלת רשות מקרקעי ישראל בעקבות החלטתם להביא לאישור מועצת הרשות שינויים בחלופת האגודה.

 

 

 

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית  

 

קטגוריה