דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (16/2018) א' בטבת תשע"ט, 9.12.2018

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין , הדס דניאלי ילין, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דניאלה לבנסארט , גבי אסם, דגן לוין, יענקל'ה שצרנסקי , אילן שדה, גורית שמר, דן לבנון, יוחאי וולפין, אבו וילן, הילית בן צבי, רועי יסוד.

חסרים: ח"כ איתן ברושי, גלעד בכרך , ורד טל, אופיר ליבשטיין, נרקיס רגב גביש.

משקיפים: יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן.

מוזמנים: שרה אדום - יו"ר ועדת הגיוס הרחבה.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 15/2018 מיום 25.11.18.
 2. אישור המלצת ועדת גיוס:
  על בחירתו של שאולי סנקר (יד מרדכי) לראש אגף צעירים ומעורבות בחברה.
 3. אישור מסמך עקרונות משותף לארגון אהדה ולתנועה, הנוגע להבטחת צרכים לבנים נסמכים (מצורף).
 4. אישור הרכב המזכירות (מצורף).
 5. תקציב 2019.
 6. עדכונים.

 

החלטות:

בפתח הישיבה ניר דיווח על כך שגבי אסם, ראשת אגף חינוך החליטה לסיים את תפקידה לאחר 6 שנות פעילות.

 

 1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 15/2018 מיום 25.11.2018 - אושר
   
 2. אישור המלצת ועדת גיוס - מוזמנת: שרה אדום.
  שרה הציגה את התהליך שנועד לבחירת ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה.
  31 חברים/ות הגישו מועמדות, 5 מתוכם הוזמנו לראיונות ו-2 עלו לשלב הגמר. בסיום התהליך ועדת הגיוס ממליצה על בחירתו של שאולי סנקר מיד מרדכי.
  המזכירות מצטרפת להמלצת הועדה, בחירתו של שאולי תובא לאישור מועצת התנועה שתתקיים ב-27.12.18.

  עוד משולחן ועדת הגיוס:
 • יפעת אדור (נוה איתן) - הודיעה על סיום פעילותה ברשות העיתון ויש לאתר לה מחליף/ה.
 • איתור ראש אגף חינוך - לקראת סוף דצמבר יפורסם קול קורא ובמהלך ינואר יערכו מיון, ראיונות והמלצה למזכירות ולמועצה.

3. אישור מסמך עקרונות משותף לארגון אהדה ולתנועה, הנוגע להבטחת צרכים לבנים נסמכים.
    אילת גלס, ראשת אגף חברה הציגה את השינויים שהוכנסו במסמך בהמשך לסדרת דיונים שנערכו בעקבות ההערות במועצת התנועה והערות שעלו מפניות קיבוצים.
   המסמך תוקן ונכתב כמסמך המלצה ולא כמסמך משפטי.
   המזכירות מברכת על העבודה שנעשתה, המסמך יוצג לאישורה של מועצת התנועה.

4. אישור הרכב המזכירות.
   
המזכירות אישרה את הרכב המזכירות המוצע והוא יובא לאישור מועצת התנועה.

​​​​​​​5 תקציב 2019.
   
הדס, גיל ודגן הציגו את הצעת התקציב לשנת 2019, כולל הגופים המתוקצבים והקיצוץ המוצע בחלק מהפעילויות.
   
נקודות שעלו במהלך הדיון:

 • שאלת הצורך ביחידת הרכזים: הקיבוצים משתנים ובמועצות קמות מחלקות ישובים...
 • המטה השיתופי: מספר הקיבוצים השיתופיים יורד והתקציב עולה. מדוע?
 • יתקיים דיון בנושא השעיית התקציב לנוער העובד והלומד.

  סוכם:
  יתקיים דיון נוסף בישיבת המזכירות הבאה, לפני הצגת התקציב במועצה.
  הרכזים יוזמנו להציג את עבודתם באחת מישיבות המזכירות הקרובות.

​​​​​​​6. עדכונים

 • סיכום מסע י"ב (מצגת מצורפת)
  גבי סקרה את השתלשלות האירועים והאילוצים איתם התמודדו בעקבות דרישות המשטרה.
  הוצגה שאלת הזמנת פוליטיקאים וגופים חברתיים ובעקבותיה עלו מספר הצעות:
 • להזמין גופים משלנו.
 • להזמין את מי שהנוער מעוניין לשמוע.
 • להמשיך ולהביא פוליטיקאים רלוונטיים.
 • לבחור נושא מוביל למעגלי השיח ולהזמין גופים רלוונטיים לנושא.
 • להזמין אנשים מעוררי השראה הקשורים למטרות המסע.

המזכירות מברכת את אגף החינוך על הצלחת המסע למרות האילוצים הרבים שעלו לפני ותוך כדי מסע י"ב.

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה