דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (17/2016) מיום 13.11.2016

פרוטוקול ישיבת מזכירות (17/2016)
יום ראשון י"ב בחשון תשע"ז, 13.11.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, אפרים שפירא, גלעד בכרך, אודי אורנשטיין , אופיר ליבשטיין, מאיה שפיר, יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, אילן שדה, גורית שמר, איתי מרגלית, רועי יסוד תמר וולפין, דגן לוין, נגה בוטנסקי, רינת גלילי, אורית גלאור, אבו וילן, גבי אסם, גיל מושקוביץ.
חסרים: ח"כ איתן ברושי, נרקיס רגב גביש.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, אלי גולדמן, יאיר פז, נועה יפת.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין מיכל גומל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2016 מיום 30.10.2016.
2. דיווח בנושא מאבק המיסוי.
3. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב- 6.12.16 (מצורף)
4. עקרונות בניית תקציב התנועה לשנת 2017.
5. עדכונים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2016 מיום 30.10.2016.

  
2. מאבק המיסוי
ניר דיווח על מהלך הדיונים בנושא סעיף המיסוי בחוק ההסדרים.
החוק נמצא כרגע על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת, עם הסכמה של יו"ר הכנסת שאם לא נגיע להסכמות עם האוצר החוק יפוצל.

  
3. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב- 6.12.16
אושר סדר היום למועצה.
הצעת המזכירות לדיון בנושא המלצת הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים תפורסם לקיבוצים עם פניה להעביר הצעות לסדר.

  
4. עקרונות בניית תקציב התנועה לשנת 2017
המזכירות אישרה את העקרונות לבניית תקציב התנועה ל-2017 כפי שהוצגו ע"י גלעד בכרך גזבר התנועה:
1. תקציב מאוזן.
2. השימושים יותאמו למקורות - לא תהיה הגדלת התחיבויות.
3. בעיית מקורות - קיטון בהשתתפות תאגידים "קרובים" (כגון ניר שיתופי), אין צפי להכנסות מיוחדות (כגון בלאס).
4. בסיס המס לחבר - ללא שינוי (הצמדה למדד בלבד שצפוי להיות בערך 0)
5. חבצלת ותאגידי הקיבוץ הארצי יגדילו השתתפותם במימון הגופים המתוקצבים, עד מחצית מהתמיכה של התנועה לגופים המתוקצבים.
6. חבצלת וקרנות הקיבוץ הארצי יגשרו על פער המימון לכיסוי תשלומי המס של "קיבוצי ההטלות".

  
5. עדכונים:

  
א. אירוע לזכר יצחק רבין
ניר ורועי יסוד דיווחו על מעגלי השיח של קואליציית "זוכרים את הרצח נלחמים על הדמוקרטיה", שצפויים להתקיים בשלושה מוקדים בארץ בהשתתפות אלפי בני נוער ומבוגרים.

   
ב. מאבק החקלאים
אבו דיווח על חזרתו של דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים להתאחדות וכן על שורת נושאים שהוגשה לשרי האוצר והחקלאות לקראת אישור תקציב 2017-18:
• הורדת מחירי המים השפירים
• עצירת הייבוא
• תמיכה בייצוא החקלאי
• טיפול בפערי התיווך
• סוגיית העובדים הזרים
• הסדרת ענף ההטלה

  
ג. יום החקלאות בכנסת
ניר דיווח על יום החקלאות שהתקיים בכנסת ביוזמם וארגונם של יו"ר הלובי החקלאי חברי הכנסת איתן ברושי, חיים ילין, עמר בר לב, איל בן ראובן ויצחק וקנין.
בלטה מאוד פעילותו הנמרצת של ח"כ איתן ברושי שהשקיע מאמץ ניכר בארגון היום הזה.
זכינו להרבה תמיכה ואהדה כולל מראש הממשלה שהגיע לנאום באודיטוריום.

  
ד. יום הוקרה למקימי 11 הנקודות בנגב
ניר דיווח על ארוע ההוקרה המרגש שהתקיים בכנסת ביוזמתו של ח"כ חיים ילין, לארוע הוזמנו כל מקימי 11 הנקודות.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2016 מיום 30.10.2016

סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-6.12.16

קטגוריה