דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (19/2016) מיום 11.12.2016

פרוטוקול ישיבת מזכירות (19/2016)
יום ראשון י"א בכסלו תשע"ז, 11.12.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, ח"כ איתן ברושי, אפרים שפירא, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין, הילית בן צבי, איתי מרגלית, מאיה שפיר, יענקלה שצרנסקי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אורית גלאור, אבו וילן, גיל מושקוביץ, תמר וולפין.
חסרים: אודי אורנשטיין, גבי אסם, אילן שדה, גורית שמר, רועי יסוד, רינת גלילי, נרקיס רגב גביש.
משקיפים: ח"כ חיים ילין , מיכי דרורי, יאיר ריינמן, אלי גולדמן, יאיר פז, נועה יפת.
משקיפים חסרים: מיכל גומל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 18/2016 מיום 27.11.2016.
2. תקציב התנועה ל-2017 - טיוטה ראשונה (מצורף)
3. ידיעות הקיבוץ - בהשתתפות חברי רשות העיתון ורענן ברטל - מנכ"ל ידיעות תקשורת.
4. סיכום מאבק המיסוי - ירון רייכמן.
5. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-5.1.17.
6. אישור המלצת ו.גיוס להשלמת נציגי הציבור במזכירות:
יוחאי וולפין - כפר הנשיא
הדס ילין-דניאלי - יגור
דניאלה לוונסט - כרמים

  
החלטות:

  
המזכירות משתתפת בצערה של חברתנו גורית שמר על מותו של חתנה, גל שרון.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 18/2016 מיום 27.11.2016.

  
2. תקציב התנועה 2017 - טיוטה ראשונה
גלעד הציג טיוטה ראשונה של מקורות ושימושים לתקציב 2017.
התקיים דיון ראשוני במהלכו אבו הציג קושי להעביר במוסדות חבצלת את הגדלת חלקם בתקציב.
סוכם:
א. החומר שהוצג ישלח לחברי המזכירות.
ב. דיון נוסף ומעמיק יתקיים בישיבת המזכירות הבאה.

  
3. ידיעות הקיבוץ - בהשתתפות רענן ברטל - מנכ"ל ידיעות תקשורת, אמרי מזור, יגאל צחור, סמדר שביט, רקפת זהר.
רענן סקר את המצב של רשתות התקשורת ואת ההחלטה להקים רשת מקומונים דיגיטלית ולהעביר את הכסף שהושקע עד עתה בעיתון לטובת אפליקציה דיגיטלית.
רענן הדגיש כי מבחינת ידיעות תקשורת יש רצון להמשך השותפות.
בתום דיון סוכם:
לקבל את ההצעה של ידיעות תקשורת ולחתום על הסכם לשנתיים, ובמקביל להורות לרשות העיתון לתכנן את העתיד.

  
4. מאבק המיסוי בהשתתפות ירון רייכמן
ניר וירון מסרו דיווח בנושא, לא ברור אם הצעת החוק תכנס לחוק ההסדרים או תשאר מחוצה לו, המטרה שלנו היא להכניס לחוק ההסדרים.
5. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-5.1.17
המזכירות אישרה את סדר היום של מועצת התנועה.

  
6. אישור המלצת ו. גיוס להשלמת נציגי ציבור במזכירות
המזכירות אישרה את המלצת ועדת הגיוס והטילה עליה לדון ולהביא הצעות לשינוי תהליך בחירת נציגי הציבור למזכירות.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות  (18/2016) מיום 27/11/29

טיוטת הצעת התקציב ל-2017

קטגוריה