דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (2/2017) מיום 29.1.2017

פרוטוקול ישיבת מזכירות (2/2017)
יום ראשון ב' בשבט תשע"ז, 29.1.2017

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, ח"כ איתן ברושי, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין, יענקלה שצרנסקי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אבו וילן, רינת גלילי, דניאלה לבנסארט, גיל מושקוביץ, אודי אורנשטיין, גבי אסם, אילן שדה, גורית שמר.
חסרים: הילית בן צבי, מאיה שפיר , אורית גלאור, רועי יסוד, נרקיס רגב גביש, הדס ילין דניאלי, יוחאי וולפין.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים:  ח"כ חיים ילין, מיכל גומל.
מוזמנים: שלומית צימרינג, יעקב אברהמי, אודי פלד, יוסי ורדי
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

   
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2017 מיום 8.1.2017.
2. תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה, העסקת פעילים - הצעת צוות אילן שדה (מצורפת)
3. הקמת מוזיאון הקיבוץ - מוזמן יוסי ורדי.
4. "עד 120" (הצעה מצורפת)
5. עדכון בנושא תקציב התנועה 2017.

  
החלטות:
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2017 מיום 8.1.2017.

   
2. אירועי אום אל חיראן
גיל מושקוביץ הציג את הארועים שהתרחשו באום אל חיראן, בתום דיון נוסחה הצהרה שאושרה ע"י המזכירות (מצורפת).

  
3. תיקון פרק ו' החוברת הכחולה, העסקת פעילים. מוזמנים - שלומית צימרינג ויעקב אברהמי
אילן שדה שישב בראש הועדה הציג את השינויים המוצעים. (הנוסח המוצע רצ"ב).
במהלך הדיון עלתה הסתייגות להצעה לבטל את הקדנציות לפעילים בטענה שאנחנו גוף ציבורי שלא נכון לו לוותר על עיקרון הרוטציה.
מנגד נטען כי בכל התפקידים הבכירים עקרון הרוטציה מחודד ונשמר, באשר לתפקידים המקצועיים, מוצעת שיטת בקרה ומשובים והיא זאת שתבטיח את יעילות הפעילות.
בתום הדיון התקיימה הצבעה על ההסתיגות מביטול הקדנציות לפעילים:
בעד הצביעו - 6
נגד הצביעו - 9
ההסתייגות נדחתה
בהצבעה נוספת אושרה הצעת הצוות ברוב קולות.
ההצעה תובא לאישור מועצת התנועה.

   
4. הקמת מוזיאון הקיבוץ. מוזמן - יוסי ורדי
בעקבות ביטול התכנית להקמת מוזיאון הקיבוץ בעין שמר, התקבלה פניה למטה התנועה לקיים דיון בנושא.
התקיימה פגישה עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה, יוזמי הרעיון, בה הוצע להקים את המוזיאון באום ג'וני, המקום בו קם הקיבוץ הראשון וממנו צמחה התנועה הקיבוצית כולה.
הוחלט:
א. מזכירות התנועה רואה חשיבות רבה ביוזמה להקמת אתר מורשת לאומי, במקום ראשיתה של התנועה הקיבוצית כולה באתר אום ג'וני על אדמות דגניה שבעמק הירדן.
ב. התנועה הקיבוצית תפעל להקמת אתר המורשת בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית עמק הירדן וקיבוץ דגניה א ותהיה שותפה מלאה בגיבוש התוכניות ובגיוס התקציבים הנדרשים לכך.

  
5. "עד 120". מוזמן - אודי פלד
אודי פלד הציג את פעילות קמ"ע ואת עיקרי התוכנית להקמת קרן סיוע למבוגרים בקיבוצים.
קרן הסיוע תפעל על פי עקרון "המשכנתא ההפוכה".
בתום דיון אישרה המזכירות את המשך הטיפול של אודי מול הבנקים.

  
6. תקציב התנועה 2017
הדיון נדחה.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית
 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה (1/2017) מ-8.1.2017

הצהרת המזכירות בנושא הבדואים ואום אל חירן

תיקון פרק ו' בחוברת הכחולה - העסקת פעילים

 

קטגוריה