דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (5/2016) מ-20.3.2016

יום ראשון י' באדר ב' תשע"ו, 20.3.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, אפרים שפירא , יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, דגן לוין, תמר וולפין, גבי אסם, נרקיס רגב גביש, נגה בוטנסקי, גיל לין , רועי יסוד, גיל מושקוביץ, רינת גלילי, אורית גלאור, ח"כ איתן ברושי , גורית שמר, איתי מרגלית, אבו וילן, אודי אורנשטיין.
חסרים: אופיר ליבשטיין, אילן שדה, מאיה שפיר.
משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אמרי מזור, אלי גולדמן, נועה יפת.
מוזמנים: יעל שאלתיאל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:

  
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2016 מיום 21.2.2016.
2. אישור המלצות ועדת גיוס.
3. עדכונים:
    א. ידיעות הקיבוץ.
    ב. סמינר הקיבוצים.
    ג. התזמורת הקיבוצית נתניה.

  
החלטות:

  
• ניר פתח את הישיבה בדברי תנחומים למשפחה ולקבוצת שילר על מותו של יוני שור ז"ל בפיגוע באיסטנבול.

  
• המסע לאיטליה ללימוד הקואופרציה, יש לתת זמן לעיכול בהמשך יקבע מפגש לסיכום.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2016 מיום 21.2.2016.

  
2. אישור המלצות ועדת הגיוס
א. תוספת יו"ר למועצת התנועה - יוחאי וולפין (כפר הנשיא), סול לביא בן שימול (אלמוג), עמיר לוי (גבעת ברנר), יהודה מרלא (עין החורש).
ב. תגבור ועדת הביקורת - מיכל קייט (געש) תחליף את נעם קדמן.
המזכירות אישרה את המלצות ו. הגיוס והן יובאו לאישור במועצת התנועה הקרובה.

  
3. עדכונים

  
א. ידיעות הקיבוץ
מיכל וניר מסרו דיווח לגבי השתלשלות הארועים, תחילה מול ידיעות תקשורת ובהמשך מול העיתונאים.

  
ב. סמינר הקיבוצים - מוזמנת יעל שאלתיאל (יו"ר הסמינר)
יעל סקרה את המחלוקת עם נציגי הקיבוץ הארצי בסמינר. במרכז הדיון עלתה השאלה האם יש תנועה אחת או שתיים.
הנושא יובא לדיון נוסף בישיבת המזכירות הבאה ולאחר מכן למועצת התנועה.

  
ג. התזמורת הקיבוצית נתניה
אפרים הציג את מצבה התזרימי של התזמורת והתייחס להחלטת עיריית נתניה להקטין את ההקצבה שלהם לתזמורת וכן את האפשרות לקיצוץ בהקצבות של מנהל התרבות.
המזכירות אישרה בעבר הלוואה של 1 מלש"ח, עד היום הועברו רק 650 אלש"ח.
סוכם:
להעביר בשלב זה רק 150 אלש"ח נוספים.

  
בתום הישיבה נמסר דיווח קצר בנושא משבר החקלאות, מתקיים דיון מול אגף התקציבים לתכנון בטווח הארוך, בחודש יולי הנושא אמור להגיע להחלטת הממשלה.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (4/2016) מ-21.2.2016

קטגוריה