דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (7/2016) מיום 17.4.2016


יום ראשון ט' בניסן תשע"ו, 17.4.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, דגן לוין, תמר וולפין, נרקיס רגב גביש, נגה בוטנסקי, גיל לין , רינת גלילי, אורית גלאור, אפרים שפירא , גיל מושקוביץ, ח"כ איתן ברושי, אבו וילן, אופיר ליבשטיין, אילן שדה, מאיה שפיר, איתי מרגלית.
חסרים: גבי אסם, רועי יסוד, גורית שמר, אודי אורנשטיין. ח"כ חיים ילין, מיכל גומל.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, אלי גולדמן, נועה יפת.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 6/2016 מיום 3.4.2016.
2. אישור המלצות הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה (מצורף) - מזומנים: ולוולה ואמיר גנז.
3. עדכונים:
א. דובר חדש לתנועה.
ב. בג"צ 1447.
ג. ישיבת מועצת רשות מקרקעי ישראל ב- 18.4.
ד. מאבק החקלאים.

  
החלטות:

  
בפתח הישיבה ניר בירך את איתי מרגלית על בחירת בנו, רועי מרגלית לתפקיד המנהל העסקי של משמר השרון.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 6/2016 מיום 3.4.2016.

  
2. אישור המלצות הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה
ולוולה הציג את הצעת הצוות המתוקנת, לאחר ההערות שנשמעו בישיבת מזכירות קודמת.
סוכם:
המזכירות מאמצת את ההמלצות והן תובאנה לאישור מועצת התנועה, המהלכים הטכנים שנגזרים מההחלטה יושלמו ע"י מנכל"ית התנועה.
ניר הודה בשם המזכירות לולוולה שעמד בראש הועדה ולחברי הועדה.

  
3. עדכונים

  
א. דובר התנועה
ניר עדכן כי לדובר התנועה נבחר יאיר פז, בן ומועמד לקבלה לחברות מקיבוץ מגל.
יאיר יכנס לתפקיד ב-1.5.16, מיד לאחר חופשת הפסח.

  
ב. בג"צ 1447
ניר דיווח על הגשת בג"צ נגד החלטת רשות מקרקעי ישראל 1447, התנועה הקיבוצית החליטה להצטרף למשיבים ועלינו להגיש את עמדתנו עד ה-10.5.
גם הקיבוץ הדתי ביקש להצטרף לעתירה.
לבקשת חברי המזכירות יפורסמו מועדי הדיונים בבית המשפט.

  
ג. מועצת רשות מקרקעי ישראל
ניר דיווח על שלוש הצעות החלטה אשר עוסקות בנו ועולות לדיון בישיבה:
1. 611 - ועדת אסף רפלד להסדרת שימושים בלתי חקלאיים.
2. 1411 - הצעת ערן ניצן שעברה שינויים ומגיעה לדיון בורסיה חדשה.
3. 627 - טיפול בשלב הביניים , הצעה קשה ולא מתקבלת על הדעת, הדרישה היא לא להעלות אותה כלל לדיון.

  
ד. מאבק החקלאים
אבו דיווח על המו"מ המתנהל מול אגף התקציבים ומשרד החקלאות.

  
בסיום הישיבה ניר עדכן כי מתוכננים שני מועדים לכינוס מועצת התנועה, 26.5.16 ו-9.6.16.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (6/2016)  מ-3.4.2016

המלצות הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה - לאחר אישור מזכירות

  

קטגוריה