דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (7/2019) כ' בסיון תשע"ט, 23.6.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, ח"כ אלון שוסטר, גורית שמר, ורד טל, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דבי בראס, אבו וילן, מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי, גלעד בכרך, עופרי רביב, דגן לוין, נרקיס רגב גביש, הילית בן צבי, יוחאי וולפין, דן לבנון, מאיה שפיר.

חסרים: אילן שדה, אופיר ליבשטיין , דניאלה לבנסארט, עמוס רבין

משקיפים: ח"כ רם שפע, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי, נועה יפת.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 6/2019 מיום 26.5.19.
 2. סיכום אירועי הזיכרון לחללי התנועה הקיבוצית. מוזמנים: ריקי רז, אירית בר נתן ואיציק שפרן.
 3. עדכונים:
 • עצירת הטיפול בהעברת בית התנועה.
 • סיכום הביקורים בקיבוצי העוטף – הדס
 • הצגת הצעה למבנה האסטרטגי העתידי של התנועה הקיבוצית.

 

החלטות:

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 6/2019 מיום 26.5.2019 - אושר.

 

2. סיכום אירועי הזיכרון לחללי התנועה הקיבוצית - ריקי רז ואיציק שפרן

איציק שפרן מנהל האתר מטעם המועצה האזורית סקר את הפעילות שנעשתה לאחרונה באתר:

 • סלילת הכביש ע"י קק"ל
 • הצבת מסבירן המעביר מסרים בנושא הנצחה ומורשת.
 • הקמת צוות היגוי מטעם המועצה בו חברים: מנכ"ל ודוברת המועצה, איציק ואירית בר נתן יו"ר יד לבנים הקיבוצי.

הדס, ריקי ודבי סקרו את אירוע הזיכרון שכלל שלושה שלבים:

 • מפגש שינשינים בשלושה אתרי הנצחה (מצורפת מצגת).
 • מפגש משפחות שכולות עם נציגי יד לבנים ומשרד הביטחון.
 • הטקס באתר בהשתתפות המשפחות והשינשינים.

 התקיים דיון במהלכו עלו שתי הצעות:

 • מוצע להוסיף אירוע אקדמי מקדים, יתרום לשילוב קהלים נוספים וייתן נדבך נוסף במורשת.
 • מוצע להוסיף פעילויות נוספות באתר על מנת להפוך אותו לאתר פעיל.

ניר הודה בשם המזכירות לכל מי שלקח חלק בהצלחתו של האירוע על כל חלקיו.

 

3. עדכונים

 1. העברת בית התנועה
  הטיפול בנושא העברת הבית ידחה עד לאחר הבחירות למזכ"ל התנועה.
   
 2. עוטפים את העוטף
  הדס דיווחה על סידרת מפגשים שהתקיימו בקיבוצי העוטף והציגה את מסקנות הצוות.
   
 3. מחלקה פוליטית/רעיונית
  מערכת בחירות נוספת מאלצת אותנו לדחות את הדיון לאחר הבחירות.
   
 4. הצגת הצעה למבנה האסטרטגי העתידי של התנועה הקיבוצית
  ניר הציג הצעה למבנה ארגוני מעודכן וביקש מהמזכירות לקבל החלטה כדלקמן:
  מזכירות התנועה הקיבוצית פונה לקיבוצים ומבקשת כי יקיימו דיון וינחו את נציגיהם לאסיפת המשקים ב"משקי הקיבוצים", להצביע בעד תיקון התקנון המוצע ולתמוך במודל המאפשר למשקי הקיבוצים לסייע במימון פעילותה של התנועה הקיבוצית בחברה בישראל.

  המזכירות אישרה את הצעת ההחלטה בהצבעה ללא מתנגדים.
  ההחלטה תשלח ליו"רים, מזכירים ומנהלים עסקיים בכל הקיבוצים.
   
 5. הבונים דרור/דרור ישראל
  הוצג מכתב לנציגי הבונים דרור בעולם, חתום ע"י דרור ישראל והנוער העובד, המכתב הוא חלק מניר ההסכמות שהתקבל בינואר 2019.
   
 6. ועדת חלופת האגודה
  למרות הודעתו של השר כחלון על הפסקת עבודתה של הועדה קיבלנו זימון להופיע בפניה, אנחנו פועלים למנוע או לדחות את המפגש.
   
 7. הסכם גבעת ברנר - רמ"י
  דווח על הסכם בין גבעת ברנר לרמ"י שקיבל תוקף של פסק דין, המשמעות היא שגבעת ברנר תוכל לשייך בחלופת האגודה ולהתחיל ליישם את הסדר הביניים החדש.
   
 8. בעקבות השריפה בהראל
  דווח על המצב בהראל לאחר השריפה הגדולה, אנחנו מסייעים בידם לקבלת היתרים להעמדת קרווילות שישמשו את המשפחות שאיבדו את ביתן וכן מלווים את הקיבוץ במשותף עם המועצה האזורית.

 ניר מאיר
 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה