דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (9/2019) ג' באב תשע"ט, 4.8.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין,  ח"כ אלון שוסטר, ורד טל, אילת גלס, אילן שדה, גורית שמר,  נגה בוטנסקי,  אבו וילן, דן לבנון, גלעד בכרך, דגן לוין,  עמוס רבין, נרקיס רגב גביש, הילית בן  צבי.

חסרים:  הדס דניאלי ילין , דבי בראס , מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי,  עופרי רביב, יוחאי וולפין, מאיה שפיר, אופיר ליבשטיין , דניאלה לבנסארט.

מוזמן: אודי פלד - יו"ר המשביר

משקיפים: ח"כ רם שפע,  יאיר ריינמן, יאיר פז,  מיכי דרורי,  אלי גולדמן, נועה יפת.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר  מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2019 מיום  7.7.19.
  2. המשביר המרכזי, התפתחויות והשלכות. מוזמן: אודי פלד
  3. דו"ח ביקורת ביצוע החלטות מוסדות התנועה – אלי גולדמן
  4. "מתגייסים לנצחון" – התארגנות התנועה ליום הבחירות.
  5. צרוף יעקב בכר למזכירות בתוקף תפקידו כיו"ר שולחן הארגונים.
  6. עדכונים.

 

החלטות:

בפתח הישיבה ניר הודה ליאיר ריינמן, המסיים בסוף החודש את תפקידו בשולחן הארגונים.
יאיר הודה לניר ולמזכירות על עבודה משותפת והשקעת אנרגיה ביצירה, עשיה וחשיבה מחודשת.
 

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 8/2019 מיום 7.7.2019 - אושר.
 

2. המשביר המרכזי, התפתחויות והשלכות - אודי פלד - יו"ר המשביר

אודי פלד הציג את ההיסטוריה של המשביר וכן את סעיפי התקנון ששונו בשנת 2017.
כמו כן הוצגה הצעה לשידרוג ומיזוג עפ"י הצעה של דודו זביידה בעל השליטה בקבוצת פישמן.
דגן לוין הציג את יתרונות המיזוג.
הנושא מוצג במזכירות לידיעה בלבד, החלטות הנוגעות במשביר מתקבלות בגופים של המשביר.
 

3. דו"ח ביקורת ביצוע החלטות מוסדות התנועה - אלי גולדמן מבקר התנועה

אלי הציג דו"ח מעקב אחר ביצוע החלטות המזכירות והמועצה.
מן הדו"ח עולה תמונה חיובית על התנהלות מזכירות התנועה, ההשתתפות בישיבות  והעמידה בביצוע החלטותינו .
החלטה אחת שלא בוצעה (מפגש עם הרכזים) תתוקן בישיבתה הבאה של המזכירות.
התמונה העולה מתפקוד מועצת התנועה בעייתית: מבדיקת המשתתפים עולה כי רק כ-1/3 מהקיבוצים משתתפים בישיבות המועצה, ונוצר הרושם כי הגוף העליון של התנועה הקיבוצית אינו מבטא בהכרח את עמדותיהם של הקיבוצים, הנהגותיהם וחבריהם.
במהלך הדיון עלו מספר הצעות להתמודדות עם המצב הבעייתי שתואר:

  • להעלות את הנושא בביקורי המטה בקיבוצים.
  • לקיים דיון במזכירות על דרכי קיומה והתנהלותה של המועצה.
  • למקד את הטיפול בקיבוצים שלא מגיעים באופן קבוע.
  • לפרסם את הדו"ח לקיבוצים.

סוכם:  הדרך לפרסום הדו"ח תישקל.
 

4. "מתגייסים לניצחון" - התארגנות התנועה ליום הבחירות

גיל לין הציג הצעה לקמפיין  קיבוצניקים מתגייסים למען המדינה על מנת להבטיח את טוהר התהליך הדמוקרטי.
ההצעה כוללת גיוס מתנדבים לפעילות ביום הבחירות וכן עידוד ההצבעה בקיבוצים.
מיכי דרורי הציג את סעיפי החוק והבעייתיות ביציאה עם קמפיין מסוג זה.
במהלך הדיון נשמעו דעות לכאן ולכאן יש שסברו שאל לה לתנועה להסתכן ויש שסברו שעלינו לקחת את הסיכון, להיות מעורבים ולהיאבק על הדמוקרטיה.

בתום הדיון נערכה הצבעה:
בעד הצביעו - 8
נגד הצביעו - 5

סוכם: הצוות הפוליטי יתכנס שוב והצעה אופרטיבית תופץ לאישור חברי המזכירות לאחר אישור המפלגות.
 

5. צרוף יעקב בכר למזכירות - אושר
 

6. עדכונים

מפאת קוצר הזמן לא נמסרו עדכונים.

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית 
                                                                         

קטגוריה