דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול (מתוקן) ישיבת מזכירות (20/2016) מיום 25.12.2016

יום ראשון כ"ה בכסלו תשע"ז, 25.12.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, ח"כ איתן ברושי, אפרים שפירא, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין, הילית בן צבי, איתי מרגלית, מאיה שפיר, יענקלה שצרנסקי, דגן לוין, נגה בוטנסקי, אורית גלאור, אבו וילן, גיל מושקוביץ, אודי אורנשטיין, גבי אסם, אילן שדה, גורית שמר, רועי יסוד, רינת גלילי.
חסרים: נרקיס רגב גביש, תמר וולפין.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, מיכל גומל, יאיר פז.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 19/2016 מיום 11.12.2016.
2. תקציב התנועה ל-2017.
3. עתיד עמותת הבונים דרור. מוזמנים: הבונים דרור - שירי מדר, יגאל סלע, סילביו חוסקוביץ', מנו פרוס, אילן גזית - מזכ"ל מחנות העולים, אופיר חלבה - הנוער העובד
4. עדכונים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 19/2016 מיום 11.12.2016.

  
2. תקציב התנועה 2017
גלעד הציג את העקרונות לבניית התקציב, את המקורות מול השימושים וכן את הצעת התקציב ל-2017.
במהלך הדיון עלו מספר נקודות:
א. סכום המס לא ישתנה כי אין עליית מדד.
ב. מתוכננת הגדלת גבייה בקיבוצים כתוצאה מהצמיחה הדמוגרפית.
ג. הסכום הכולל של התקציב מצביע על קיטון ביחס לתוכנית וביצוע 2016.
הייתה התייחסות ספציפית לנושאים הבאים:
א. הגדלת תקציב מח' צעירים.
ב. ידיעות הקיבוץ.
ג. יישום החלטות ועדת רן כוחן בנושא הגופים המתוקצבים.
ד. הצגת התקציב כולל הכנסות ממקורות חיצונים.
אבו חידד את הצורך לתאם עמדות עם קרנות חבצלת ותאגידי הקיבוץ הארצי בסוגיית המרכז לשיקום ודגן השיב כי נערכה הדברות כזו אך לצערו הרב לא נוצרו הסכמות בעקבות דרישת הקיבוץ הארצי המתלה את עמדתם בשאלות אחרות ולא רלוונטיות.
סוכם:
התקציב ותוכנית המקורות והשימושים אושרו פה אחד ויובאו לאישור במועצת התנועה שתתקיים ב-5.1.17.


3. עתיד עמותת הבונים דרור - משתתפים: סילביו, שירי מדר, יגאל סלע, מנו פרוס, אילן גזית ואופיר חלבה.

בפתח הדברים הוצגה פעילות הבונים דרור בארץ ובעולם. ניר ומיכי הציגו את עיקרי המשבר בין הבונים דרור, לבין בוגרי התנועה הנתמכים בידי דרור ישראל ומחנות העולים. רועי הציג את הדברים מזווית הראיה של בוגרי הבונים דרור החברים בדרור ישראל. לדבריו המתח השורר כיום הוא תולדה של תהליך ממושך שבו בוגרי התנועה החברים בדרור ישראל הפכו למדריכים ולמרכזי הפעילות בבונים דרור.

סוכם:

התנועה הקיבוצית היא תנועה ציונית מגשימה.

כחלק מרכזי מפעילותה ומטרותיה, התנועה הקיבוצית מפעילה, תומכת ומשתפת פעולה עם תנועות הנוער ותנועות הבוגרים בארץ ועם תנועות הנוער בעולם.

התנועה הקיבוצית רואה חשיבות רבה בשמירת האוטונומיה של התנועות הקשורות אליה, תוך עידוד שיתופי פעולה ביניהן.

הבונים דרור הנה אחת התנועות המרכזיות הפועלות מטעם התנועה הקיבוצית בקרב הנוער בתפוצות.

המזכירות רואה בתנועת הבונים דרור העולמית, שהינה עמותה השייכת לתנועה הקיבוצית, את הגוף הבלעדי המנהל את ענייניה של התנועה הקיבוצית בקשריה עם תנועות הבונים דרור בתפוצות, הקהילות בהן הן פועלות והקשר בינן לבין המוסדות הלאומיים.

מזכירות התנועה מבהירה כי לא תוכל להשלים עם מצב שגוף אחר הנתמך על ידי התנועה הקיבוצית או הקשור לתנועה הקיבוצית או לגופים הנתמכים על ידה, יפעל מול תנועות הבונים דרור בארץ או בתפוצות.

המזכירות מטילה על המזכ"ל להקים צוות אשר יביא את המשבר הנוכחי לסיומו בהקדם האפשרי.

 

4. עדכונים
בשל קוצר הזמן נדחה לישיבה הבאה.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מזכירות התנועה (19/2016) מיום  11.12.2016

תקציב התנועה ל-2017

מכתב של תמר וולפין לחברי מזכירות התנועה

קטגוריה