דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

​​​​​​​פרוטוקול ישיבת מזכירות (2/2019) כ"ח בשבט תשע"ט, 3.2.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין , הדס דניאלי ילין, גלעד בכרך, ח"כ איתן ברושי, ורד טל, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דבי בראס (מ"מ ראשת אגף חינוך), דגן לוין, גורית שמר, נרקיס רגב גביש, מאיה שפיר, דניאלה לבנסארט , אילן שדה, אבו וילן, הילית בן צבי, אופיר ליבשטיין, מרים דרוק.

חסרים: יענקל'ה שצרנסקי, דן לבנון, יוחאי וולפין.

משקיפים: יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, נועה יפת.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2019 מיום 20.1.19.
 2. אישור המלצת ועדת גיוס:
 1. דיווח בנושא הנוער העובד (מצורף מסמך הבנות)
 2. תקציב 2019.
 3. דיון בפנייתם של חברים (מצורף).
 4. עדכונים.

 

החלטות:

בפתח הישיבה דבי בראס ונעה צור ברוש סיכמו את כנס החינוך שהתקיים בנחשולים, בכנס השתתפו 280 נציגים מ-160 קיבוצים.

במהלך הדיווח עלה הצורך בטיפול במחלוקת עם חווית הילדות.

 

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2019 מיום 20.1.2019 - אושר.

 

2. אישור המלצת ועדת גיוס:

 • בחירת דבי בראס (מצר) לראשת אגף חינוך.
  הדס סקרה את תהליך הבחירה. המזכירות מצטרפת להמלצת ועדת הגיוס.
   
 • בחירת שיר פרסאי בר ניב (שריד) להשלמת רשות העיתון
   

המזכירות מצטרפת להמלצת ועדת הגיוס.
המלצות הועדה והמזכירות יובאו לאישור במועצת התנועה הקרובה.

 

3. דיווח בנושא הנוער העובד

ניר סקר את הנעשה בחודשיים האחרונים והציג את מסמך ההתחייבויות לקיום החלטות המזכירות, שנחתם ע"י פסח האוספטר ורועי יסוד.
במהלך הדיון עלו מספר נקודות:

 • הצורך בנספח למסמך המציג לוחות זמנים לביצוע.
 • הצורך במנגנון בקרה.
 • הפסקת ההסתה מצד בוגרי דרור ישראל.

סוכם: יוקם צוות ליישום - גיל לין ואופיר ליבשטיין הצוות יעקוב אחר ביצוע ההחלטות ויאפשר את שחרור התקציב 

 

4. תקציב 2019

גלעד הציג את תקציב התנועה ל-2019 בתוספת שורת התקציב לנוער העובד.
התקציב יאושר במועצת התנועה הקרובה.
תקציב הנוער העובד ישוחרר רק בתנאי שימלאו אחר החלטות המזכירות.

 

5. דיון בפנייתם של חברים

המזכירות דנה בפנייתם של חברים לדחות את הדיון בתקציב התנועה במועצה הקרובה, עד אשר תיפתר המחלוקת עם הנוער העובד.
הדיון התקיים לאחר שנדון מכתבם של פסח האוספטר ורועי יסוד, בעקבותיו התקבלה החלטה לשוב ולתקצב את הנוע"ל במסגרת תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2019 .
לאור החלטה זו הוחלט לא לדחות את הדיון בתקציב התנועה הקיבוצית, המתוכנן להתקיים במועצת התנועה הקרובה, ביום ה' -7.2.2019, במסגרתו יידון גם תקצוב תנועות הנוער.
המזכירות קיבלה את הפנייה ותקים צוות שיטפל במערכת היחסים שבין התנועה הקיבוצית לבין תנועות הנוער ותנועות הבוגרים.

 

6. עדכונים - מפאת קוצר הזמן לא נמסרו עדכונים.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה