דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (1/2019) ב' באדר א' תשע"ט, 7.02.2019

יו"ר: סול לביא בן שימול

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 4/2018 מיום 27.12.2018.
 2. ממועצה למועצה.
 3. הועדה להנחות במיסי התנועה - החלפת גברי ברגיל בזאב (ולוולה) שור.
 4. אישור המלצות ועדת גיוס רחבה:
  א. בחירת ראש/ת אגף חינוך - מוצעת: דבי בראס (מצר)
  ב. השלמת רשות העיתון - מוצעת: שיר פרסאי בר ניב (שריד)
 5. תקציב 2019. (מצורף)

 

החלטות

 1. אושר פרוטוקול המועצה 4/2018 מיום 27.12.2018.
  למעט תיקון בסעיף 9, צריך להיות כתוב "בהצבעה שנערכה אושרה תוכנית העבודה ברוב גדול, 1- נגד ו- 2 נמנעו.

 

 1. ממועצה למועצה
  ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית סקר בעזרת מצגת, את עיקרי הפעילות שהוביל מטה התנועה בחודשים שחלפו מהמועצה הקודמת. ניר דיווח על שתי החלטות שהתקבלו מול רמ"י:
 • שיפור הפרמטרים בהסדר הביניים והארכתו ב- 3 שנים.
 • עצירת הועדה לטיפול בחלופת האגודה.

      בהמשך הוצגו עיקרי המשימות לשנת 2019:

 • בחירות לכנסת ומיסוד מערכת העבודה מול מוסדות הממשלה.
 • איחוד התנועות והקמת חבצלת החדשה.
 • בחירות למזכ"ל התנועה.
 • יציאת בית התנועה מתל אביב.

      כמו כן דווח על הצטרפות התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי כמשיבים לבג"צ פנסיה בראש .

 

 1. הועדה להנחות במיסי התנועה - החלפת גברי ברגיל בזאב (ולוולה) שור.
  גלעד בכרך, גזבר התנועה הציג את הצעת המטה התנועה לבחור בולוולה כמחליפו של גברי, נציגים נוספים בועדה ישמשו אד הוק על פי הצורך.

  במהלך הדיון עלו שתי הצעות:
 • פרסום קול קורא ובחירת ועדה קבועה.
 • הצבעה על בחירתו של ולוולה והקמת ועדה בהמשך.

  הצבעה:
 • אישור בחירתו של ולוולה ראש הועדה - אושר ברוב גדול מול נגד - 4 ונמנעים - 2.
 • בחירת צוות אד הוק על פי הצורך - בעד - 40
 • בחירת ועדה קבועה - בעד - 28

      סוכם:
      
ולוולה יקים צוותי אד הוק על פי הצורך.

 

 1. אישור המלצות ועדת הגיוס הרחבה:
 • בחירת ראש/ת אגף חינוך - מוצעת: דבי בראס (מצר)
  שרה אדום - יו"ר ועדת הגיוס הרחבה הציגה את המלצת הועדה לבחירתה של דבי בראס (מצר) לראשת אגף חינוך.
  ההצעה אושרה בהצבעה ללא מתנגדים.
  לאחר ההצבעה דבי הודתה על בחירתה ופרטה את תפיסתה החינוכית ואת משימות האגף.
   
 • השלמת רשות העיתון - מוצעת: שיר פרסאי בר ניב (שריד)
  הצעה אושרה ברוב קולות ונמנע אחד.

 

 1. תקציב 2019
  גלעד בכרך, גזבר התנועה הציג את עיקרי התקציב וציין כי תקציב 2019 יפעל על בסיס מתווה השלמת המיזוג בין התנועות.
  במהלך הדיון עלו מספר נקודות:
 • הצורך בהצגת המקורות החיצוניים שלא באים לידי ביטוי בתקציב.
 • האם יש תוכנית להגדלת המקורות ?
 • מתי תוצג חבצלת החדשה ?
 • עלתה פניה לקיבוצי ההטלות לוותר על כספם ותרום אותו לפעילות התנועה.
 • האם ומתי יתקיים דיון בגורלם של הגופים המתוקצבים ?
 • הערכות לדיון במועצה שיעסוק ביחסי התנועה עם תנועות הנוער.
 • השלמת נציג תנועות הנוער במזכירות התנועה.

     בהצבעה שהתקיימה אושר תקציב התנועה פה אחד ללא מתנגדים.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

קובץ