דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (5/2019) כ"ג בניסן תשע"ט, 28.4.2019

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, גורית שמר, ורד טל, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דבי בראס, אבו וילן, הילית בן צבי, מרים דרוק, יענקל'ה שצרנסקי, יוחאי וולפין, אילן שדה, גלעד בכרך, דן לבנון, אופיר ליבשטיין , עופרי רביב.

חסרים: ח"כ איתן ברושי, דגן לוין, נרקיס רגב גביש, מאיה שפיר, דניאלה לבנסארט ,

משקיפים: יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, אמיר גנז (מ"מ מיכי דרורי), נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין.

מוזמנים: שרה אדום, חניק מרשק, גברי ברגיל, יורי קנדל.

 

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2019 מיום 17.3.19.
 2. אישור המלצת ועדת גיוס לועדת הבחירות למזכ"ל התנועה מוצעים:
  שיבולת שופט-אדלמן (ראש הנקרה) - יו"ר הועדה
  תמי אנגל (מעגן מיכאל), סול לביא,בן שימול (אלמוג), בארי הולצמן (עין חרוד איחוד), טל חכים דרומי (פלך), אבי אובנטל (עברון), שמואל שנער (כפר עזה), בני רגיל (גזר), יונית קורן (שניר).
 3. התארגנות בעקבות תוצאות הבחירות.
 4. צירוף אלון שוסטר ורם שפע (כחול לבן) למזכירות התנועה.
 5. בית התנועה.
 6. אישור סדר היום למועצת התנועה שתתקיים ב-23.5.19 (מצורף)

 

החלטות:

בפתח הישיבה הוצגה פנייתם של נגה בוטנסקי, אבו וילן ואילן שדה לקיים דיון במזכירות לקראת הדיון המתוכנן במועצת תנועת המושבים שתתכנס ב-1.5.19 ותקבל החלטה בנושא בני המושבים, מכיוון שהנושא נוגע ל- 70 קיבוצים נכון יהיה לדון בכך ולקבל החלטה.
הנושא יעלה לדיון בתום הדיון בסעיפים שעל סדר היום.
 

 1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 4/2019 מיום 17.3.2019 - אושר.

   
 2. אישור המלצת ועדת גיוס לוועדת הבחירות למזכ"ל התנועה. מוזמנת - שרה אדום
  שרה הציגה את הרכב הועדה המוצע ע"י ועדת הגיוס:
  שיבולת שופט- אדלמן (ראש הנקרה) - יו"ר הועדה
  תמי אנגל (מעגן מיכאל), סול לביא,בן שימול (אלמוג), בארי הולצמן (עין חרוד איחוד), טל חכים דרומי (פלך), אבי אובנטל (עברון), שמואל שנער (כפר עזה), בני רגיל (גזר), יונית קורן (שניר).
  עפ"י הוראות החוברת הכחולה יש להוסיף לוועדת נציג מהמחלקה המשפטית: אמיר גנז ונציג התנועה - הדס ילין.
  המזכירות קיבלה את הצעת ועדת הגיוס הנושא יובא לאישור מועצת התנועה.

   
 3. התארגנות בעקבות תוצאות הבחירות. מוזמנים: חניק מרשק, גברי ברגיל, יורי קנדל
  תוצאות הבחירות לכנסת היו חסרות תקדים, 50% מהחברים הצביעו כחול לבן עובדה שמצריכה חשיבה מחודשת לגבי המחלקות הפוליטיות בתנועה.

  במהלך הדיון עלו מספר הערות:
 • בכחול לבן אין הליכים דמוקרטיים ולכן לא ברור אם יש צורך במחוז.
 • עלינו להפוך את הנושא הפוליטי לנושא המרכזי בפעילות התנועה.
 • הדיון צריך להתנהל עם חשיבה לטווח הארוך, לא ברור מה יהיה עם כחול לבן בעתיד, עלינו לבחון כיצד מחזקים את המחלקות הפוליטיות.

  חניק הציגה את הפער בעבודתו של נציג כחול לבן כשיהיה כזה בהשוואה לפעילותם של נציגי מפלגת העבודה ומרצ, שאנו שותפים למוסדותיהם ולקבלת ההחלטות.
  הדס הציגה הצעה לבניה מחודשת של המחלקות הפוליטיות
  סוכם: המסמך של הדס יעובד שוב וישלח לחברי המזכירות לקראת דיון נוסף.
   

4. צירוף אלון שוסטר ורם שפע למזכירות התנועה
   המזכירות אישרה את צרופו של אלון שוסטר למזכירות, רם שפע לא התקבל עדיין כחבר בקיבוצו ועל כן ישמש כמשקיף.
   מוצע לפנות לבוגי יעלון, חבר גרופית ולהציע לו להצטרף למזכירות.


5. בית התנועה
    הדס הציגה את הרציונל מאחורי ההצעה לצאת מתל אביב, הוצגה עבודת הצוות והאלטרנטיבות שנבחנו.
    הצוות שעסק בנושא המליץ להעביר את בית התנועה ליקום.
    הנושא יובא לדיון במועצת התנועה הקרובה.

 

6. אישור סדר היום למועצת התנועה שתתקיים ב- 23.5.19 (מצורף)
    סדר היום למועצת התנועה - אושר.

 

7. תנועת בני המושבים וההסכם עם השומר החדש
   
במסגרת ישיבתה של מזכירות התנועה הקיבוצית, נדונה פנייתם של שלושה מחברי המזכירות שביקשו לדון במכתב "המזכירים לשעבר" שקראו למזכירות התנועה הקיבוצית לגבש עמדה בסוגיות בהן אמורה להכריע מועצת תנועת המושבים, השבוע.
   לאחר דיון התקבלה ההחלטה הבאה:
   נוכח ההתפתחויות בחצי השנה האחרונה דנה מזכירות התנועה הקיבוצית בעמדתה כלפי עתידה של תנועת "בני המושבים" העומדת להכרעה במועצת תנועת המושבים.
      
   מזכירות התנועה הקיבוצית לא מצאה לנכון לשנות את החלטתה מה-21.10.2018 לאמור:

 1. מזכירות התנועה הקיבוצית מדגישה את חשיבות פעילותן של תנועות הנוער בקינים הקיבוציים ובחברה הישראלית בכללותה.
 2. כבעבר, כל קיבוץ יבחר איזו תנועה תפעל בחצרו.
 3. מזכירות התנועה הקיבוצית רואה ב"בני המושבים" תנועה לגיטימית וקוראת לשני הצדדים (הנוע"ל ו"בני המושבים") להגיע להסכמות על הליכה משותפת או על פרידה בהסכמה ובכבוד הדדי.
 4. אנו מכבדים את החלטת מועצת תנועת המושבים וקוראים לנוע"ל למנוע פגיעה בפעילות הסדירה בקינים הקיבוציים, ולמנוע זליגת המאבק לתוך חצרות הקיבוצים.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה