דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר ברית פיקוח: עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2019

ינואר 2019
חוזר מקצועי מספר 3/19
ברית פיקוח
ברית פיקוח

לעדכנם, סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2019 הינו 4,056 ש"ח לחודש (זאת לעומת 3,921 ש"ח לחודש בשנת 2018).

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[1] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[2] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה (ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי). השכר הממוצע במשק לשנת 2019 הינו 10,139 ש"ח לחודש.

כאמור, סכום הגמלה הפנסיונית נקבע לפי 40% מהשכר הממוצע במשק - דהיינו, 4,056 ש"ח לחודש החל מיום 1 בינואר 2019.

נדגיש, כי מדובר בעליה של 3.44% ביחס לשנת 2018 - דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.

 

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

 

[1]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

[2]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

9 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content