דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אזור הנגב, הערבה וים המלח הדרומי

רכז האזור: יהודה סלומון יהודה סלומון

054-5637727 / y.tzuba1@tkz.co.il


הרכז משמש כציר בין התנועה, הארגון האזורי והקיבוצים ששותפים בו. הרכז מסתייע (ככל שמתאפשר) בשיתוף הפעולה עם המועצות האזוריות אליהם משתייכים קיבוצי האיזור והארגון.

אזור הפעילות: ערבה דרומית ועין גדי

ארגון אזורי: ערדום -מפעלים אזוריים, משקי הנגב

מועצות אזוריות: חבל אילות, תמר

קיבוצים:
חבל אילות: אילות, אליפז, סמר, יטבתה, גרופית, קטורה, לוטן, יהל, נווה חריף, נאות סמדר.
תמר: עין גדי

אזור חבל אילות מתאפיין בפריפריאליות שמעמידה אתגרים בתחום התעסוקה, הקליטה, ושרותי בריאות, עלויות בנייה יקרות, שישה קיבוצים שיתופיים וארבעה ששינו את אורחות חייהם ושומרים על חיי שיתוף ברמה גבוהה, ישוב קהילתי "ענק" – באר אורה, שגדל בקצב מדהים שמשפיע על התמונה הדמוגרפית בחבל.

תמר: עין גדי, קיבוץ אחד במועצה, בית הספר התיכון בחצרו, קיבוץ שמתמודד עם ריחוק, תופעות הבולעניים ו"ייבוש" ים המלח הכו קשות בכלכלת עין גדי וביכולות לפיתוח עסקי, הנהגה צעירה ומאותגרת.

       תפקידי הרכז:

 1. פעילות בקיבוצים:
 • הרכז הוא הנציג הבכיר של התנועה בקיבוצים אשר באיזורו.
 • הרכז משמש מאגר ממוקד לידע עבור בעלי התפקידים בקיבוצים.
 •  לעיתים מכהן הרכז כדירקטור בוועד ממונה או בוועד הנהלה.
 • הרכז משתתף על פי צורך ועל פי דרישה בצוותי איתור לתפקידים בכירים בקיבוץ.
 • בקיבוצים שנמצאים תחת מפרק פועל הרכז באופן ישיר מול ולעזרת המפרק.
 • הרכז שותף בקידום מהלכים בתחומי העיסוק של הקיבוץ כגון – תכנית אסטרטגית, צמיחה דמוגרפית, השוואת סטטוסים, ביטחון סוציאלי, שינוי אורחות חיים, שדרוג תשתיות ציבוריות, שיוך דירות ושיוך נכסים.
 • הרכז מסייע בפתרון בעיות פרט במקרים של מחלוקת בין הקיבוץ לחבר.
 1. פעילות אזורית:
 • הרכז משמש כגורם מתאם בין הקיבוצים לבין התנועה ובין הקיבוצים למשקי הנגב.
 • הרכז משתף פעולה עם המועצות האזוריות באזור וזאת בתיאום עם הקיבוצים ועם משקי נגב.
 • הרכז שותף לקידום מהלכים עבור הקיבוצים/חברים יחד עם הארגון האזורי.
 • הרכז משתתף באספות המשקים בארגונים, בוועדות ובצוותים רלוונטיים בארגון.
 • הרכז שותף יחד עם משקי נגב בפורום אזורי של מנהלי הקהילה ובפורום אזורי של מנהלי עסקים.
 • הרכז שותף להרחבת הידע של ממלאי התפקידים בקיבוצים ובאזור באמצעות קיום כנסים אזוריים ופעילות אחרת.
 1. פעילות בתנועה:
 • הרכז מוביל את סיורי המטה של התנועה בקיבוצי האזור בהתאם לתכנית שנתית.
 • הרכז מפיץ ידע בנושאים רלוונטיים מהתנועה והארגון האזורי לקיבוצים.
 • הרכז מרכז ומציף נושאים בהם עוסקים הקיבוצים לטיפול רוחבי בתנועה.
 • הרכז שותף לפורום עמיתים של רכזי התק"צ.

 

חדשות אחרונות