דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (1/2019) ב' באדר א' תשע"ט, 7.2.2019

תתקיים ביום חמישי בשעה 09.00 בבית ברנד - אפעל

 

על סדר היום

  1. אישור פרוטוקול מועצה 4/2018  מיום 27.12.2018.(מצורף)
  2. ממועצה למועצה.
  3. קוים לפעילות מטה התנועה בשנה הקרובה (כפי שהוצג למשתתפי כנס ההנהגות)
  4. הועדה להנחות במיסי התנועה - החלפת גברי ברגיל בזאב (ולוולה) שור.
  5. אישור המלצת ועדת גיוס רחבה לבחירת ראש/ת אגף חינוך
  6. תקציב 2019 (מצורף)

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של  צירי/ נציגי הקיבוץ  במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

                                                

בברכה, 
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית