דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2016) ב-26.5.2016


תתקיים ביום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.2016, בשעה 09.00
בבית חומה - באפעל

  
על סדר היום
א. אישור פרוטוקול מועצה 4/2015 מיום 31.12.2015 .
ב. ממועצה למועצה.
ג. דו"ח מנהלי האגפים בתנועה.
ד. אישור המלצות ועדת הגיוס הרחבה:
   1. תוספת יו"ר למועצה - יוחאי וולפין (כפר הנשיא), סול לביא בן שימול (אלמוג), עמיר לוי (גבעת ברנר), יהודה מרלא (עין החורש).
   2. ועדת ביקורת - מיכל קייט (געש) במקומו של נעם קדמן (איל).
   3. השלמת רשות העיתון - שלמה גלזר (ניר דוד), סמדר שביט (נען)
ה. עדכון במבנה הארגוני של הנהגת התנועה (מצ"ב).

  
מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.
להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

  
לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

  
לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

  
ב ב ר כ ה
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצה 4/2015 מיום 31.12.2015

עדכון במבנה הארגוני של הנהגת התנועה - מוגש למועצה