דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2018) ב-11.1.2018

על סדר היום

  1. אישור פרוטוקול מועצה 5/2017 מיום 2.11.2017.
  2. ממועצה למועצה.
  3. תוכנית עבודה, מטרות ויעדי התנועה ל-2018.
  4. תקציב התנועה ל-2018.
  5. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית -2016 - רוא"ח אלי בירנבויים
  6. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)
  7. עדכונים

 

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם בצבע המיועד לאותה מועצה וחתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים או כממלאי מקום קבועים.

לא יבוצעו עדכוני צירים קבועים או ממלאי מקום במועד המועצה.

 

ב ב ר כ ה

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית