דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2017) מיום 5.1.2017

יום חמישי, ז' בטבת תשע"ז, 5.1.2017

  
יו"ר: יהודה מרלא

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 5/2016 מיום 6.12.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. אישור המלצת ועדת הגיוס להשלמת נציגי ציבור במזכירות:
יוחאי וולפין - כפר הנשיא
הדס ילין דניאלי - יגור
דניאלה לבנסארט - כרמים
+ אישור הרכב המזכירות (מצורף)
4. תקציב התנועה 2017.
5. עדכון בנושא מאבק המיסוי.

   
החלטות
1. אושר פרוטוקול המועצה 5/2016 מיום 6.12.2016.

  
2. ממועצה למועצה
נמסר דיווח על הנושאים המרכזיים בהם עסקנו בשבועות האחרונים:
א. סיכום מסע י"ב - נמסר ע"י גבי אסם
ב. תוצאותיו של מאבק המיסוי הקיבוצי.
ג. סיוע לילדים בסוריה.
ד. תיקון 27 לחוק המים והמשבר עם המושבים - ניר + אבו וילן

  
3. אישור המלצת ועדת הגיוס להשלמת נציגי הציבור במזכירות + אישור הרכב המזכירות.
שיבולת הציגה את המועמדים הממולצים ע"י ועדת הגיוס הרחבה.
הועלתה הסתייגות על כך שלא פורסם קול קורא לקיבוצים.
הובטח שבהמשך יעלה הנושא לדיון ויערך שינוי בהתאם בנהלים המוצגים בחוברת הכחולה.
בהצבעה שהתקיימה אושר הרכב המזכירות כולל נציגי הציבור החדשים ברוב קולות מול שני נמנעים.

  
4. תקציב התנועה 2017
גלעד הציג את תקציב התנועה וכן את המקורות מול השימושים.
במהלך הדיון עלה הצורך להציג יחד עם התקציב גם את תוכנית העבודה של אגפי התנועה.
בהצבעה שהתקיימה בתום הדיון אושר התקציב ברוב גדול. 2 הצביעו נגד ו - 1 נמנע.
בסיום המועצה אפרים נשא דברי פרידה בתום תשע שנות פעילות כגזבר התנועה.

   
5. עדכון בנושא מאבק המיסוי
הנושא הוצג ע"י ניר בסעיף 2 ממועצה למועצה.

  
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית
 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצה (5/2016) מ-6.12.2016

הרכב המזכירות (לאחר אישור המועצה)