דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3/2016) מיום 28.7.2016

יום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ו, 28.7.2016

  
יו"ר: יוחאי וולפין

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 2/2016 מיום 23.6.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. אישור המלצות ו. גיוס רחבה אשר אושרו ע"י מזכירות התנועה:
א. לתפקיד משנה למזכ"ל התנועה מוצע - גיל לין ממשמר העמק.
ב. לתפקיד גזבר התנועה מוצע - גלעד בכרך מעין החורש.
4. משמעות החלטות הבג"צ בנושאי הבניה - בהשתתפות עו"ד אלון גלרט.
5. עדכונים.

  
החלטות

  
1. אושר פרוטוקול המועצה 2/2016 מיום 23.6.2016.

  
2. ממועצה למועצה
ניר הציג במילים ובתמונות את הפעילות המרכזית שנעשתה בתנועה בשבועות שחלפו מהמועצה הקודמת. וכן את הצעת משרד האוצר לכלול בחוק ההסדרים הצעה לשינוי שיטת המיסוי הקיבוצי.
יגאל צחור - יו"ר רשות עיתון "ידיעות הקיבוץ" דיווח על בחירת עורך חדש לעיתון, אבי יפה חבר גבעת השלושה.

  
3. אישור המלצות ועדת הגיוס הרחבה:
א. לתפקיד משנה למזכ"ל אושר ללא מתנגדים - גיל לין ממשמר העמק (דבריו מצורפים).
ב. לתפקיד גזבר התנועה אושר ללא מתנגדים - גלעד בכרך מעין החורש (דבריו מצורפים).
גיל וגלעד נשאו דברים לאחר בחירתם (מצ"ב)

  
4. משמעות החלטות הבג"צ בנושאי הבניה - עו"ד אלון גלרט
עו"ד גלרט סקר את התהליך ואת משמעות החלטות הבג"צ, שהוגש ע"י התנועה בנושא חלופת הפקדון. וכן את החלטת הבג"צ, שהוגש ע"י הקשת המזרחית בנושא חלופת האגודה.

  
5. עדכונים
א. גיל לין מסר דיווח קצר מהרפסודיה המתקיימת בימים אלה ב-4 מחזורים.
ב. ניר הרחיב את הדיווח בנושא הצעת משרד האוצר לכלול בחוק ההסדרים הצעה לשינוי שיטת המיסוי הקיבוצי.
ג. ניר דיווח על מאבק מגדלי הדגים בהצעת משרד האוצר לביטול המכסים.

  
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

     

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול מועצת התנועה  (2/2016) מ-23.6.2016

דברי גיל לין, שנבחר למשנה למזכ"ל

דברי גלעד בכרך, שנבחר לגזבר