דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (5/2016) מ-6.12.2016

פרוטוקול
ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (5/2016)
יום שלישי, ו' בכסלו תשע"ז, 6.12.2016

  
יו"ר: אבי אובנטל

  
על סדר היום
1. אישור פרוטוקול מועצה 4/2016 מיום 21.9.2016.
2. ממועצה למועצה.
3. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים. (מצורפת הצעת המזכירות המקורית)
4. אישור דוחות כספיים 2015 של "תק"צ אגודה שיתופית" - רו"ח אלי בירנבויים.
5. עדכונים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול המועצה 4/2016 מיום 21.9.2016.

  
2. ממועצה למועצה
ניר הציג במילים ובתמונות את הפעילות המרכזית שנעשתה בתנועה בשבועות שחלפו מהמועצה הקודמת. ודיווח על ההתקדמות במאבק המיסוי הקיבוצי.
ח"כ איתן ברושי סקר את פעילותו בכנסת בתחומים הקשורים לתנועה הקיבוצית ולהתישבות.

   
3. המלצות הועדה לבחינת הגופים המתוקצבים:
רן כוחן שעמד בראש הועדה הציג את עיקרי המלצות הועדה.
בתום דיון ארוך בו עלו מספר הסתיגויות להמלצת המזכירות וכן הצורך בקיום הדברות עם חבצלת התקיימה הצבעה על ההסתיגויות שעלו:

  
א. סעיף ב.3 בהמלצת המזכירות - הסתייגות מהמלצת המזכירות לקיצוץ 1.4 מיליון ₪ :
בעד - 19
נגד - 44
ההסתייגות לא התקבלה.

  
ב. סעיף ב.4 בהמלצת המזכירות - תוספת המילה המועצה ממליצה על הגדלת השתתפות גופי הקיבוץ הארצי.
בעד - 57
נגד - 2
נמנע - 1
ההסתייגות התקבלה.

  
בהצבעה שהתקיימה בסיום הדיון בהסתייגויות אושרה המלצת המזכירות
בתוספת ההסתיגות בסעיף 4.ב.
א. הבעת תודה לועדת רן כוחן.
ב. אימוץ 4 עקרונת מרכזיים:
ב.1. כל שנה יתקיים דיון מחודש על כל פעילות ופעילות.
ב.2. התיחסות לקריטריונים שהוצעו ע"י הועדה.
ב.3. מחויבות לקיצוץ 1.4 מיליון ₪ על פי המלצת הועדה.
ב.4. המועצה ממליצה על הגדלת ההשתתפות של גופי הקיבוץ הארצי - חבצלת.
בעד - 59
נגד - 1
נמנע - 3

  
4. אישור דוחות כספיים 2015 של תק"צ אגודה שיתופית
הדוחות הוצגו ע"י רוא"ח אלי בירנבויים ואושרו פה אחד.

  
ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מסמכים מצורפים 

פרוטוקול מועצת התנועה (4/2016) מ-21.9.2016