דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

​​​​​​​פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (2/2018) (מכללת ספיר) יום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ח, 5.7.2018

יו"ר: סול לביא בן שימול

 

על סדר היום

פתיחה וברכות - אלון שוסטר - ראש המועצה האזורית שער הנגב
פרופ' עומרי ידלין - נשיא מכללת ספיר

 1. אישור פרוטוקול מועצה 1/2018 מיום 11.1.2018.
 2. ממועצה למועצה.
 3. אישור המלצות ועדת גיוס רחבה.
 4. ביצוע תקציב 2018.
 5. מועד הבחירות למזכ"ל התנועה.
 6. אישור מסמך עקרונות אהדה - מצורף + מצגת.
 7. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - גבי גרינפלד יו"ר הועדה

 

החלטות

מועצת התנועה התכנסה במכללת ספיר לאות הזדהות עם תושבי וחברי העוטף הסובלים כבר כמעט מאה ימים מטרור העפיפונים.
את הישיבה פתח אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אלון פנה לנוכחים ואמר אל תרחמו עלינו מצבנו מעולם לא היה טוב יותר, פתרון הבעיה של הפלסטינים יפתור גם את הבעיות שלנו ואנחנו סומכים על כוחות הבטחון שיעשו את עבודתם.
אחריו עלה ח"כ חיים ילין, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, חיים קרא לצבא לטפל בכל מעיף עפיפון.
פרופ' עומרי ידלין, נשיא המכללה תיאר את התפתחות המכללה וחשיבותה לאזור.

 

 1. אושר פרוטוקול המועצה 1/2018 מיום 11.01.2018.

 

 1. ממועצה למועצה
 • ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית סקר בעזרת מצגת, את עיקרי הפעילות שהוביל מטה התנועה בחודשים שחלפו מהמועצה הקודמת.
 • אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, דיווח בנושא משבר המים ומתווה החלב.
 • ח"כ איתן ברושי סקר את המאבקים איתם אנחנו מתמודדים בנושאי, בניה, מים וחלב והדגיש את העובדה שממשלת ישראל לא סופרת את הקיבוצים בפרט ואת ההתישבות בכלל.

 

 1. אישור המלצות ועדת גיוס

שרה אדום - יו"ר ועדת גיוס הציגה את המלצות הועדה:

 • השלמת ועדת ביקורת - איתן פרנקל (מעגן מיכאל)
 • השלמת צוות יו"ר מועצת התנועה - גיורא רץ (רמות מנשה)
 • יו"ר רשות העיתון - יאיר ארד (אלונים)
 • חברים ברשות העיתון -
  ערן שחר (פלמחים)
  אירית אהרונסון (נען)
  יפעת אדור (נוה איתן)

 בהצבעה שהתקיימה אושרו פה אחד, כל המלצות הועדה.

 

 1. מועד הבחירות למזכ"ל התנועה

ולוולה הציג את את הסתירה בין הכתוב בתקנון התנועה לבין הכתוב בחוברת הכחולה, חוברת הנהלים של התנועה.
על פי החוברת הכחולה הבחירות יתקיימו "ביום ג' בשבוע השני של פברואר", בפועל ניר יסיים את הקדנציה שלו בחודש יוני 2019.
מוצע להאריך את כהונתו של ניר ולקיים את הבחירות בחודש דצמבר 2019.
בהצבעה שהתקיימה אושרה ההצעה פה אחד.

 

 1. אישור מסמך עקרונות אהדה

אילת גלס, ראשת אגף חברה וקהילה בתנועה, הציגה את מסמך העקרונות אשר נכתב במשותף ע"י ארגון אהדה והתנועה הקיבוצית.
לפני הדיון עלו שתי הצעות לסדר היום:

 • לקיים דיון ללא הצבעה.
 • לדחות את הדיון.

בהצבעה שהתקיימה הוחלט: לקיים את הדיון ללא קבלת החלטה ולקרוא לקיבוצים לקיים דיון פנימי. הנושא יובא לאישור המועצה בישיבתה הבאה.

 

 1. ביצוע תקציב 2018

גלעד בכרך, גזבר התנועה פתח את הדיון בהצגת המקורות מול השימושים, גלעד הציג את המחסור במקורות המתוכננים וציין כי נעשה קיצוץ רוחבי לכלל הגופים המתוקצבים.

במהלך הדיון עלו כמה נקודות:

 • הוצע להקים צוות לדיון בפגיעה בתקצוב התנועות הכחולות.
 • אי מילוי החלטות ועדת רן כוחן.
 • המועצה היא זו שצריכה להחליט היכן לקצץ וכיצד לחלק את מה שיש.
 • הוצע לעלות את מיסי התנועה לחבר.
 • הוצג הצורך להשלמת מיזוג התנועות גם בגופים המתוקצבים, "אי אפשר שתהיה תנועה אחת ונספחים..."

בסיכום הדיון הוחלט:

המועצה מטילה על מזכירות התנועה לכנס מועצה נוספת לדיון נוסף בסדרי העדיפויות לתקצוב הגופים המתוקצבים.

 

 1. דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - הצגת הדו"ח נדחתה לישיבת המועצה הבאה.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית