דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

סיכום שנה - אגף כלכלה

כלכלה
כלכלה

אל תשאל מה הקיבוץ יכול לעשות לך, שאל מה תעשה לו בחזרה... 

 

ייצוג צרכי קיבוצים מול הרשויות - דגן לוין (צרעה), מיכי דרורי (געש)

1. בנייה ושיוך (רפי עשת, עינת; דגן יראל, שפיים):

 • (בסוף שנה שעברה) – אשרור חלופת האגודה ע"י בג"ץ ופסילת חלופת הפקדון.
 • לחץ רצוף, אינטנסיבי ורב חזיתי על רמ"י לפתרון בעיות ולהסר חסמים בדרך ליישום חלופות השיוך. חלק מהבעיות נפתרו, האחרות בדרך, וחדשות צצות ויצוצו...
 • סיוע לבנייה בקיבוצים שאינם משייכים. גיבוש מודל מימון בנקאי יעודי.
 • מו"מ עם רמ"י להארכת ושיפור "הסדר הביניים", המאפשר בנייה לחברים ותיקים וכן בנייה במגבלות ובסנקציות חריפות לחברים צעירים.
 • הסרת חסמים למימון בנייה ושיוך באמצעות שיחות אינטנסיביות עם הבנקים, בנק ישראל והאוצר, והשתתפות אקטיבית במימון באמצעות ערבויות קמ"ע. עוד רבה הדרך...
 • סיוע לקיבוצים בבחירת מסלול השיוך באמצעות שיחות והרצאות בקיבוצים ובימי עיון והשתתתפות בדיונים בקיבוצים.
 • הסדרת הסדר משכנתאות חדש בכל הקשור לקבלת מענקי פיתוח. בשנה הבאה – הרחבת ההסדר גם למתן הלוואות שיכון.
 • הקטנת החבות בהיטל השבחה באמצעות שיח עם המועצות האזוריות ורמ"י בסוגיות של הרחבת מנגנון "חלף היטל השבחה", מניעת כפל חיוב – חלף והיטל, מניעת חיוב בשיוך והחלת "הפטור הסוציאלי" עד 140 מ"ר בקיבוצים (בין היתר, הפצנו חוות דעת מומחה הקובעת שהפטור חל גם בקיבוץ).
 • הכנת תשתית לדיונים עתידיים על מיסוי השיוך.
 • הכנת תשתית לדיונים על שמאות השיוך.
 • מו"מ עם רשויות התכנון ורשויות אחרות להקמת מסלול לבניית יחידות קטנות.
 • עידוד בנייה באמצעות בתי האגודה, לרבות באמצעות סיוע במימון הבנייה

2. תכנון ובנייה (רפי עשת, דגן יראל):

 • מו"מ אינטנסיבי עם רמ"י על יישום מעשי והוגן של החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר הסדרת שימושים בשטח המחנה. המו"מ הסתיים בהחלטת הנהלה שחלקה אהבנו יותר וחלקה פחות, אך נדמה שמסייעת לקיבוצים רבים להתקדם במתווה ההסדרה.
 • הכנת תשתית לדיונים בקיבוצים על שמאות ליחידות קטנות.
 • תיקון החלטה פוגענית להלאמת שטחי ומוסדות ציבור, באמצעות מו"מ עם רמ"י ומרכז המועצות האזוריות. חלק מדרישותינו התקבלו, אחרות נדחו, ונדמה שטרם נאמרה המילה האחרונה והנושא יחזור לדיון במוקדם או במאוחר.
 • סיוע לישובים דלי אולכלוסין למניעת הפקעת גורמי ייצור.
 • השתתפות בועדה ל"בחינת יעול השימוש בקרקע חקלאית" העוסקת בקרקעות שלא הוקצו במסגרת משטר הנחלות ("קרקעות זמניות") ובחוק ההתיישבות.
 • טיפול בחוזי חכירה לדורות, מאבק למניעת פגיעה בתנאי חידוש חוזי החכירה הזמניים וסיוע לקיבוצים בחידוש החוזים.
 • סיכול הצעות ליישום חוק פיצול דירות בקיבוצים באופן שימיט כלייה על קליטה עתידית בקיבוצים.
 • השתתפות שקטה במאבק למניעת יישום אלים, בלתי מידתי ובלתי נחוץ של החלטות הותמ"ל.
 • טיפול ברעיונות ומגמות תכנוניות המתגבשות במוסדות התכנון על רקע מצוקת הדיור הארצית והגידול בצפיפות האוכלוסין, העלולות לפגוע בעתיד במרקם החיים הקיבוצי ובפיתוח העתידי של הקיבוץ (ציפוף בנייה, בנייה רוויה, בנייה לגובה וכדומה).
 • ייצוג התנועה במוסדות תכנון ארציים.
 • שיפור החלטת רמ"י להסדרת השימוש בתחנות דלק והפצתן לקיבוצים.

 

 

חקלאות (חיים חבלין, הגושרים):

 • השתתפות במאבק לסיכול ובהמשך להקטנת הנזק של תיקון 27 לחוק המים.
 • השתתפות במאבקים למניעת פגיעה במשטר המכסות ובתכנון החקלאי.
 • מאבק לתיקון חוק ההתיישבות ובעיקר לפרשנות הוגנת שלו.
 • קשר שוטף וייצוג בארגונים השונים – התאחדות חקלאי ישראל, מועצות וארגוני מגדלים.
 • המשך טיפול בחוק הניקוז, ניהול הנגר ושמירת הקרקע.
 • ביטול מס מעסיקים על עובדים זרים בחקלאות והגדלת היקף ההוצאות המוכרות בגין עבודתם.
 • סיוע בקידום תוכנית לפריסה ארצית של גז טבעי לחקלאות. עשוי לסייע מאד, בין היתר, לענף הלול.

 

 

מיסים:

 • השתתפות במאבק למניעת תיקון שגוי ומוגזם של משטר המס בקיבוצים. משטר המס אכן שונה כך שהיקף תשלום המס בקיבוצים גדל משמעותית, אך מנגד סוכלו רעיונות עיווים של רשות המיסים לתשלום מס ביתר בסכומים פנטסטים.
 • שיח עם קיבוצים על התארגנות מושכלת לאור שינוי משטר המס.

 

 

אנרגיה  (דגן יראל):

 • שמירה על מעמד וזכויות חברת החלוקה באמצעות קשר רצוף עם רשות החשמל וגורמים משמעותיים בענף.
 • טיפול בהאצת מתן רישיונות לחברות החלוקה.
 • שיח עם חברת החשמל על יישום מעשי יותר של תנאי ההתקשרות עם קיבוץ שבוחר בחברת החשמל כמחלק. עד כה, חברת החשמל לא קיבלה חלק ניכר מהמלצותינו.

נושאים אחרים:

 • הצגת רעיונות לשיפור תנאי פיצוי ופישוט הפרוצדורות הנדרשות לקבלת הפיצויים מול קרן פיצויים במס רכוש (נזקי מלחמה).
 • מו"מ שטרם הבשיל עם הסוכנות על הסדר הוגן לחובות שיכון לסוכנות היהודית.
 • פרסום שנתון התנועה הקיבוצית המכיל מידע מקיף על כלכלת הקיבוצים וכן על שינויים דמוגרפים ובאורחות החיים בקיבוצים.

 

 

סיוע לקיבוצים ולחברי קיבוצים (אודי פלד, רמת יוחנן; רפי נבו, גלאון; אתי פלקסר, קליה; מרב ניב, גשר;  טהון סמלין, דגן לוין, מיכי דרורי):

 • ערבויות להלוואות שקיבלו קיבוצים לצורך השקעה במיזמים עסקיים ובתשתיות.
 • סיוע בבנית הסדרי חובות לקיבוצים באמצעות העמדת הלוואות ישירות לקיבוצים (בשני קיבוצים) ובמו"מ מול הבנקים.
 • השתתפות בשני הסדרי חוב שנערכו בקיבוצים באמצעות ערבויות להלוואות שיכון לחברים בהיקף של 75 מיליון ₪ ל- 122 חברים מ- 29 קיבוצים.
 • בניית מודלים למימון שיוך והשתתפות במימון באמצעות ערבויות קמ"ע.
 • סיוע לקיבוצים לעלות על עגלת "אומת ההי-טק", פרק ראשון: חיבור בין קיבוצים לטכנולוגיות מתקדמות כולל הלוואות לקיבוצים שאפשרו להם לרכוש בעלות בחברות העוסקות בטכנולוגיות מתקדמות.
 • סיוע לקיבוצים לעלות על עגלת "אומת ההי-טק", פרק שני: הקמת מאיץ טכנולוגי באזור שער הנגב, שיסייע ליזמים חברי קיבוץ וליזמים המפתחים מיזם שעשוי לסייע לתעשיה הקיבוצית, לפתח את יוזמותיהם.
 • הקמת מודל סיוע לקיבוצים לבניית בתי אגודה ודיור זמני, בשיתוף עם הארגונים הכלכליים ומשקי הקיבוצים, המאפשר בנייה ללא קבלת הלוואה בנקאית. עד כה טרם יושם ההסדר על אף שאשרנו מספר בקשות.
 • סיוע כללי לקיבוצים מאותגרים.
 • עידוד למצוינות - בניהול, בשירות קבע ארוך ובחינוך הקיבוצי. 
 • ייזום הקמת "האיגוד הקואופרטיבי של יוזמות ועסקים קטנים במרחב הכפרי" וקיום כנסים אזוריים לקידום המהלך.
 • שיתוף פעולה עם גורמיים קיבוציים (התנועה, איגוד התעשיה הקיבוצית, הארגונים האזוריים) בפעילויות המסייעות לצמיחה כלכלית ודמוגרפית בקיבוצים.

 

 

נכסי ותאגידי התנועה הקיבוצית (גלעד בכרך, עין החורש; מיכל וינברג, מסילות; משה מרום, גבעת חיים מאוחד; אמיר גנז, מעברות; מיכי דרורי, דגן לוין):

 • ניהול שוטף ופיתוח של נכסי התנועה, המיועדים למימון שוטף של הפעילות התנועתית לתרומה לחברה הישראלית בתחומי החינוך, תרבות, מחקר ותיעוד.
 • ניהול שוטף של תאגידי התנועה, בהן מתנהלת פעילות התנועה.
 • ייצוג אינטרסים קיבוציים ועמדת התנועה בתאגידים התיישבותיים ארציים.

 

תגובות

קצת ענווה לא היתה מזיקה כאן
עוזי בן צבי
אני קורא את שנכתב כאן לאחר השינוי האחרון ב"אגודה" ולא מאמין בזחיחות הזו, מהיכן היא מגיעה, כמה קיבוצים שייכו לפי האגודה? כמה זה יעלה לקיבוצים במרכז...
יהיה מעניין רבותי, וקצת צניעות לא תזיק

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

6 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content