דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אנשי קשר

אתי צפני
אתי צפני מזכירת אגף חברה וקהילה חברה eti@tkz.co.il 03-6925245 052-3574842
הילית בן צבי
הילית בן צבי קידום שוויון מגדרי חברה hilitb@tkz.co.il 03-6925245 052-5859827
יעל רז לחייני
יעל רז לחייני תרבות בונה קהילה חברה Yaelr@tkz.co.il 03-6925245 054-7917271
עדי רמות
עדי רמות בריאות, פרט, צרכים מיוחדים, סניף איל"ן הקיבוצי חברה adiramot@tkz.co.il 03-6925245 054-9798458
ארנון בוכבינדר
עו"ס ארנון בוכבינדר פנסיה, סיעוד ביטחון סוציאלי ורווחה חברה arnon@tkz.co.il 03-6925245 050-2034481
ענת מרלא חפץ
ענת מרלא חפץ צמיחה ופיתוח קהילה (דרום ומרכז) חברה anat@tkz.co.il 03-6925245 054-7916451
ריקי רז
ריקי רז מנהלת תרבות ארועים ותוכן חברה riki@tkz.co.il 03-6925245 050-5493319
שלומית צימרינג
שלומית צימרינג פיתוח הון אנושי חברה hr@tkz.co.il 03-6925245 052-5017232
אילת גלס
אילת גלס ראשת אגף חברה וקהילה חברה ayelet@tkz.co.il 03-6925327 050-7552532
איילת הריס
איילת הריס צמיחה ופיתוח קהילה (צפון, מגילות וערבה) חברה ayeleth@tkz.co.il 03-6925245 052-8022072