דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (1/2018) יום חמישי, כ"ד בטבת תשע"ח, 11.1.2018

יו"ר: אבי אובנטל

על סדר היום

 1. אישור פרוטוקול מועצה 5/2017 מיום 2.11.2017.
 2. ממועצה למועצה.
 3. תוכנית עבודה, מטרות ויעדי התנועה ל-2018.
 4. תקציב התנועה ל-2018.
 5. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית - 2016 - רו"ח אלי בירנבויים
 6. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)
 7. עדכונים

 

החלטות

 1. אושר פרוטוקול המועצה 5/2017 מיום 2.11.2017.

 

 1. ממועצה למועצה
 • ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ספד לעליזה זהר עמיר ז"ל שהלכה לעולמה. עליזה הייתה מזכירת הקיבוץ הארצי.
  כמו כן נסקרו, בעזרת מצגת, עיקרי הפעילות שהוביל מטה התנועה בשבועות שחלפו מהמועצה הקודמת.
 • אבו וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, דיווח בשלושה תחומים:
 • א. הקמת ארגון מעסיקים בתוך התאחדות חקלאי ישראל.
 • ב. מים - שנה שחונה חמישית ברצף ונזקי תיקון 27.
 • ג. חלב - סוכם עם האוצר על מתווה אשר איננו מקובל על המושבים
 • ח"כ איתן ברושי סקר את פעילותו בכנסת בתחומים הקשורים לתנועה הקיבוצית ולהתיישבות.

 

 1. תוכנית עבודה, מטרות ויעדי התנועה ל-2018 (מצורף)

תוכנית העבודה, המטרות והיעדים הוצגו ע"י מנהלי האגפים וממלאי התפקידים בתנועה, גיל לין המשנה למזכ"ל והדס ילין דניאלי - מנכל"ית התנועה, כמו כן ראשי האגפים, דגן לוין - ראש אגף כלכלה, גבי אסם - ראשת אגף חינוך, אילת גלס - ראשת אגף חברה וקהילה ואסיף איזק - ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה, הציגו כל אחד את תוכנית העבודה של האגף שבראשו הוא עומד.

 

 1. תקציב התנועה ל- 2018 (מצורף)

גלעד בכרך, גזבר התנועה, הציג את עקרונות התקציב ואת הצעת התקציב לניהול עבודת אגפי התנועה בלבד. כמו כן הוצגה תוכנית מקורות מול שימושים.

במהלך הדיון עלו מספר נקודות:

 • המועצה התבקשה לאשר את התקציב בהסתיגות שהקיצוץ לא יושת רק על תנועות הנוער.
 • הצורך באיזון המקורות מול השימושים.
 • קביעת סדרי עדיפויות לקיצוץ תקצוב הגופים המתוקצבים ע"י המועצה.
 • התקציב המיועד למעורבות בחברה הישראלית נמוך.
 • מוצע לפנות לגופים הקיבוציים הנוספים ולבקש סיוע כספי.
 • לא לבצע הפרדה בין תקציב התנהלות התנועה לבין תקציב הגופים המתוקצבים.
 • מוצע לבצע את הפעולות שהוצעו בעבר ע"י ועדת רן כוחן.

במהלך הדיון הועלתה הצעה לסדר:

לאשר את מסגרת התקציב המוצעת ולאפשר למטה התנועה להתנהל בתקציב מחולק 1/12 ולחזור למועצה עם הצעת תקציב מפורט ומאוזן.

ההצעה אושרה בהצבעה פה אחד ללא מתנגדים.

 

 1. אישור דוחות כספיים תק"צ אגודה שיתופית - 2016 - רו"ח אלי בירנבויים

המועצה אישרה את הדוחות הכספיים של תק"צ אגודה שיתופית - 2016 כפי הוצגו ע"י רו"ח אלי בירנבויים.

 

 1. אישור הרכב מזכירות התנועה. (מצורף)

המועצה אישרה את הרכב מזכירות התנועה.

 

 

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית