דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (11/2016) מיום 10.7.2016

  
יום ראשון ד' בתמוז תשע"ו, 10.7.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, יענקלה שצרנסקי, ח"כ איתן ברושי, אופיר ליבשטיין, הילית בן צבי, אילן שדה, דגן לוין, נגה בוטנסקי, רינת גלילי, אורית גלאור, אפרים שפירא , אבו וילן, גבי אסם, גורית שמר, , מאיה שפיר, איתי מרגלית, רועי יסוד , גיל מושקוביץ, גיל לין.
חסרים:  תמר וולפין , נרקיס רגב גביש, אודי אורנשטיין.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין , מיכל גומל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 10/2016 מיום 19.6.2016.
2. משמעות החלטות הבג"צ בנושאי הבניה - בהשתתפות עו"ד אלון גלרט.
3. אישור המלצות ו. גיוס רחבה לבחירת:
    א. לתפקיד משנה למזכ"ל התנועה מוצע - גיל לין ממשמר העמק.
    ב. לתפקיד גזבר התנועה מוצע - גלעד בכרך מעין החורש.
4. אישור סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-28.7.16 (מצורף).
5. עדכונים:
   א. רשות המיסים
   ב. חקלאות - אבו וילן
ג. שונות

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 10/2016 מיום 19.6.2016.

  
2. משמעות החלטות הבג"צ בנושאי הבניה - עו"ד אלון גלרט:
עו"ד גלרט הציג את משמעות החלטת הבג"צ, שהוגש ע"י התנועה בנושא חלופת הפקדון וכן את משמעות ההחלטה בנושא חלופת האגודה שהוגשה ע"י הקשת המזרחית.

  
3. אישור המלצות ועדת הגיוס הרחבה:
   א. המזכירות אישרה ברוב קולות את המלצת ועדת הגיוס לבחירתו של גיל לין (משמר העמק) לתפקיד משנה למזכ"ל התנועה (קו"ח מצורפים).
   ב. המזכירות אישרה ברוב קולות את המלצת ועדת הגיוס לבחירתו של גלעד בכרך (עין החורש) לתפקיד גזבר התנועה (קו"ח מצורפים).
המלצת המזכירות תועבר לאישור המועצה.

  
4. אושר סדר היום של מועצת התנועה שתתקיים ב-28.7.16.

  
5. עדכונים:

    א. המיסוי הקיבוצי:
ניר דיווח על הצעת מחליטים שהגיעה ממשרד האוצר ובה עולה לדיון שינוי בצורת המיסוי הקיבוצי.
    ב. מים:
אבו דיווח על המתח בין חקלאים מאשורים שונים סביב סוגיית מחיר המים.

  
6. שונות:
     א. אות המתנדב המצטיין מטעם נשיא המדינה הוענק ליואל מרשק בזכות פעילותו בשנים שהיה ראש אגף המשימות.
הנושא יצויין במועצת התנועה הקרובה.
     ב. דיויד רוג'רס מומחה לדיור קאופרטיבי מגיע מחר לשבוע כאורח של המכללה למנהל.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת המזכירות 10/2016 מיום 19.6.2016.

קורות חיים של גיל לין (משמר העמק) מועמד לתפקיד המשנה למזכ"ל

קורות חיים של גלעד בכרך (עין החורש) מועמד לתפקיד גזבר

 

קטגוריה