דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (13/2017), כ"ח באב תשע"ז, 20.8.2017

משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, דגן לוין, ח"כ איתן ברושי, נגה בוטנסקי,

אסיף איזק, רינת גלילי, אורית גלאור, גבי אסם, אופיר ליבשטיין, מאיה שפיר, הדס ילין דניאלי, אבו וילן.

חסרים: יוחאי וולפין, אילן שדה, יענקלה שצרנסקי, נרקיס רגב גביש, גורית שמר, רועי יסוד, אודי אורנשטיין, דניאלה לבנסארט , הילית בן צבי.

משקיפים: אלי גולדמן, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, נועה יפת, יאיר פז.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, ערן סגל.

מוזמנים: שיבולת שופט אדלמן (יו"ר ועדת גיוס), איה שגיא (מנהלת תוכנית מתנדבי חו"ל)

 

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 12/2017 מיום 23.7.2017.
 2. אישור המלצת ו. גיוס להארכת קדנציה:

דגן לוין – ראש אגף כלכלה

אלי גולדמן – מבקר התנועה

 1. אישור המלצת ו. גיוס להשלמת מזכירות התנועה (במקומה של הדס דניאלי-ילין):
 2. אישור המלצת ו. גיוס להשלמת ו. גיוס רחבה:

מוצעים:     אורי פרגו (מעין צבי)

                  איטל זלצר (בית אלפא)

                  רוני גלעד (עין שמר)

                  ד"ר שרה אדום (בית זרע)

 1. 50 שנה למתנדבי חו"ל – מוזמנת איה שגיא
 2. עדכונים:
 • משבר משרד החקלאות – אבו
 • שונות

 

החלטות:

   1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 12/2017 מיום 23.7.2017.

המזכירות אישרה את הפרוטוקול המתוקן לאחר הערותיו של רועי יסוד.

   1. אישור המלצת ועדת גיוס להארכת קדנציה: מוזמנת - שיבולת שופט אדלמן ( דגן ואלי לא נכחו בדיון בסעיף זה.)

 דגן לוין - ראש אגף כלכלה

 אלי גולדמן – מבקר התנועה

 דגן ואלי מסיימים קדנציה ראשונה של 4 שנים, ועדת גיוס ממליצה להאריך בארבע שנים נוספות וזאת

 לאחר שיחה של ניר עם שני הפעילים.

 המזכירות מצטרפת פה אחד להמלצת ועדת הגיוס.

 המלצת הועדה תובא לאישור במועצת התנועה הקרובה.

 

   1. אישור המלצת ועדת גיוס להשלמת מזכירות התנועה:

פורסם קול קורא להצעת מועמדות ועל כן הנושא נדחה לישיבת המזכירות הבאה.

 

   1. אישור המלצת ועדת גיוס להשלמת ועדת גיוס רחבה:

שיבולת הציגה את המועמדים להשלמת ועדת הגיוס:

 אורי פרגו (מעין צבי)

                  איטל זלצר (בית אלפא)

                  רוני גלעד (עין שמר)

                ד"ר שרה אדום (בית זרע)

חברי המזכירות הביעו את התרשמותם מהמועמדים הצעירים שמתגייסים למערכת.

המזכירות מצטרפת פה אחד להמלצת ועדת הגיוס.

המלצת הועדה תובא לאישור במועצת התנועה הקרובה.

 

   1. 50 שנה למתנדבי חו"ל – מוזמנת איה שגיא

איה הציגה את הרציונל שעומד מאחורי הפעילות המתוכננת, פעילות שמתיחסת לעבר, הווה ועתיד.

הוצגו שתי חלופות: הפנינג או מפגש אזורי וכן תוכנית לסיורים וכנס מקצועי שיקשור בין גופי התנדבות שונים, בינלאומיים.

שלושה תנאים לקיום הארועים:

 • משרד ממשלתי מלווה / נותן חסות.
 • 20 קיבוצים שיקחו אחריות על הפרוייקט.
 • אישור המזכירות

סוכם:

המזכירות נתנה אור ירוק לקידום המיזם בכפוף לקיום תנאים א' ו- ב' ולאישור תוכנית מפורטת שתובא בפניה.

 

   1. עדכונים
 • רינת גלילי

רינת הודיעה על רצונה לסיים את תפקידה כראשת אגף חברה וקהילה, לאחר 6 שנים.

ניר הביע הערכה לפעילותה של רינת ומשלא נענתה לפניתנו לקדנציה נוספת הודה לה בשם המזכירות.

 

 • משבר משרד החקלאות – אבו

אבו סקר את הרקע למשבר רב מימדי שנוצר בין חקלאי ישראל ומשרד החקלאות, כתוצאה מארוע לא עניני הפעיל המשרד שורה של מהלכים חד צדדיים שמיצרים משבר של ממש בהתנהלות החקלאים מול המשרד.

 

 • גרעיני צבר

ניר דיווח על טקס קבלת גרעיני צבר החדשים, כ- 250 צעירים שרובם הגדול מחולק בקיבוצים.

 

 • המשביר המרכזי

ב- 30.8 תתקיים אספת המשביר לשינוי התקנון, חברי המזכירות נדרשים לסייע ולהביא לאספה נציגים מכל הקיבוצים.

 

 • פיצול דירה שלישית

ניר ומיכי הסבירו שכללי פיצול דירה שלישית אותם לא הצלחנו לשנות, הביאו אותנו להתנגדות להחלת החוק בקיבוצים.

לפיכך אנו מברכים על התוצאה שהושגה. 

 

 

 ניר מאיר

 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה