דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (17/2018) ט"ו בטבת תשע"ט, 23.12.2018

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין , הדס דניאלי ילין, גלעד בכרך, ח"כ איתן ברושי, ורד טל, אילת גלס, נגה בוטנסקי, דבי בראס (מ"מ ראשת אגף חינוך), דגן לוין, יענקל'ה שצרנסקי, גורית שמר, דן לבנון, יוחאי וולפין, אבו וילן, הילית בן צבי, רועי יסוד, נרקיס רגב גביש, מאיה שפיר.

חסרים: דניאלה לבנסארט , אילן שדה , אופיר ליבשטיין,

משקיפים: מרים דרוק, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, מיכי דרורי, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2018 מיום 9.12.18. (מצורף)
 2. אישור המלצת ועדת גיוס:
 3. בחירת עופרי רביב (חנתון) לראש אגף צעירים ומעורבות בחברה.
 4. השעיית תקציב הנוער העובד.
 5. הצגת תוכניות עבודה + תקציב התנועה ל- 2019.
 6. אישור הרכב המזכירות. (מצורף)
 7. עדכונים.

 

החלטות:

 

1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2018 מיום 9.12.2018 - אושר, למעט הסעיף של ראש אגף צעירים.

 

2. אישור המלצת ועדת גיוס

שאולי סנקר (יד מרדכי) משך את מועמדותו לתפקיד ראש אגף צעירים ומעורבות בחברה ועל כן ועדת הגיוס ממליצה לאשר את בחירתו של עופרי רביב (חנתון) לתפקיד.
עופרי היה המועמד השני שהגיע לגמר ונענה בחיוב לפנייה.
המזכירות מצטרפת להמלצת ועדת הגיוס, בחירתו של עופרי תאושר במועצת התנועה.

 

3. השעיית תקציב הנוער העובד

בישיבת המזכירות הקודמת עלתה בקשה לקיים דיון ולקבל החלטה לגבי השעיית תקציב הנוער העובד.
גיל לין, הציג את השתלשלות הארועים ואת החלטות המזכירות שהתקבלו בעבר ואי קיומן על ידי הנוער העובד.
במהלך הדיון עלו מספר נקודות:

 • יש להפריד בין הנוער העובד לדרור ישראל.
 • יש למצוא דרך לדיבור ושיח ולא להשעות תקציב.
 • לקיים בירור בין התנועה לנוער העובד ע"י גוף שיורכב מנציגי הציבור במזכירות.
 • יש לברר את מהות הקשר בין הנוער העובד לתנועה הקיבוצית.
 • הגופים המתוקצבים נועדו לשרת את החברה, חייבים לדייק ולנתב את המשאבים.
 • יש להפריד בין נושא הבונים דרור/דרור ישראל לבין החלטת בני המושבים להיפרד מהנוער העובד.

בתום הדיון ניר הציג הצעת החלטה (מצורפת)
המזכירות אישרה את ההצעה פה אחד (לבקשת המבקר רועי יסוד יצא לפני ההצבעה).

 

4. אישור הרכב המזכירות.

המזכירות אישרה את הרכב המזכירות המוצע והוא יובא לאישור מועצת התנועה.

 

5. הצגת תוכנית העבודה + תקציב 2019

תוכנית העבודה ותקציב התנועה לא הוצגו בפני המזכירות מפאת קוצר הזמן, התוכנית תובא לאישור מועצת התנועה הקרובה.

 

ניר מאיר
מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה