דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (2/2016) מיום 24.1.2016

יום ראשון י"ד בשבט תשע"ו, 24.1.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, ח"כ איתן ברושי, מיכל ויינברג, אפרים שפירא , גורית שמר, יענקלה שצרנסקי, איתי מרגלית, הילית בן צבי, דגן לוין, אבו וילן, מאיה שפיר, נרקיס רגב גביש, תמר וולפין, דבי ברא"ס, אילן שדה , רועי יסוד, גיל מושקוביץ, אודי אורנשטיין, נגה בוטנסקי.
חסרים: אופיר ליבשטיין , רינת גלילי, אורית גלאור.
משקיפים: יאיר ריינמן, מיכי דרורי, שי אלט, מיכל גומל, אלי גולדמן, נועה יפת, גיל לין.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2016 מיום 10.1.2016.
2. דיווחים ועדכונים:
   א. המשבר במגה - יאיר ריינמן
   ב. סוגיות שנויות במחלוקת - מים ותוספת מכסות חלב - אבו
   ג. הגשת מועמדותו של צביקה לוי להדלקת משואה ביום העצמאות.
   ד. תהליך הטמעת הרעיון הקאופרטיבי - מאיה
3. חיזוק ועדת הביקורת ע"י אישה נציגת הקיבוץ הארצי.
4. אישור חברותו של גיל לין (משמר העמק) במזכירות ובהנהלה כמנהל המטה השיתופי.
5. סיכום כנס החינוך.

החלטות:
חברי המזכירות ברכו את גיל לין על הצטרפותו לתנועה כמנהל המטה השיתופי וכן את אלי גולדמן על הולדת הנכד הראשון.

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2016 מיום 10.1.2016.

  
2. דיווחים ועדכונים:

  
א. המשבר במגה
מזכירות התנועה הקיבוצית בראשותו של מזכ"ל התנועה ניר מאיר, ניהלה דיון מקיף בנושא המשבר בחברת מגה, בהשתתפות יאיר ריינמן, יו"ר שולחן הארגונים. ריינמן מסר לחברי המזכירות דיווח מעמיק על מבנה האחזקות בחברת אלון, ההתנהלות שהובילה למשבר בחברת מגה ועל הצעדים שננקטו בעקבות משבר זה.
בניגוד לפרסומים, מאז שנת 2011 לא נמשך כל דיווידנד ע"י הקבוצים מחברת אלון, ממגה ומשאר חברות הבת של אלון. בעקבות משבר מגה העמידו הבעלים ובהם הארגונים הקיבוציים מאות מיליוני שקלים במזומן ובערבויות לטובת החברה. "לצערנו, פעולות ההבראה שהתבצעו בחסות בית המשפט לא הצליחו להביא את החברה לחוף מבטחים".
במהלך הדיון הסביר ניר מאיר כי מאז ימי משבר הקיבוצים וההתאוששות ממנו, התנועה הקיבוצית איננה מנהלת עסקים. הפעילות הכלכלית מנוהלת באופן עצמאי ונפרד על ידי ארגונים הפועלים כקואופרטיבים אזוריים.
סוכם:
המזכירות מיפה את כוחם של ניר, יאיר ואבו לטיפול במשבר וקביעת דרכי פעולה עם האחריות והזהירות הנדרשים.

  
ב. סוגיות שנויות במחלוקת - נדחה לישיבה הבאה.

  
ג. אושרה הגשת מועמדותו של צביקה לוי להדלקת משואה ביום העצמאות.

  
ד. תהליך הטמעת הרעיון הקואופרטיבי - נדחה לישיבה הבאה.

  
3. חיזוק ועדת הביקורת
המזכירות אישרה את פנייתו של ניר לחיזוק ועדת הביקורת ע"י אישה נציגת הקיבוץ הארצי.
הטיפול יועבר לועדת הגיוס ולאישור המועצה.

  
4. אישור חברותו של גיל לין במזכירות ובהנהלה
המזכירות אישרה את הצטרפותו של גיל לין כחבר במזכירות התנועה - יובא לאישור המועצה

  
5. סיכום כנס החינוך - נדחה לישיבה הבאה.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (1/2016) מיום 10.1.2016

קטגוריה