דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (4/2016) מיום 21.2.2016


יום ראשון כ"ח בשבט תשע"ו, 21.2.2016

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, אפרים שפירא , יענקלה שצרנסקי, הילית בן צבי, דגן לוין, תמר וולפין, דבי ברא"ס, אילן שדה , רועי יסוד, גיל מושקוביץ, אופיר ליבשטיין , רינת גלילי, אורית גלאור, ח"כ איתן ברושי , גורית שמר, איתי מרגלית, אבו וילן, מאיה שפיר, אודי אורנשטיין.
חסרים: נרקיס רגב גביש, נגה בוטנסקי, גיל לין.
משקיפים: ח"כ חיים ילין, יאיר ריינמן, מיכי דרורי, שי אלט, אלי גולדמן, נועה יפת.
מוזמנים: זאב (ולוולה) שור, אמיר גנז.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 3/2016 מיום 7.2.2016.
2. סוגיות שנויות במחלוקת - מים ותוספת מכסות חלב - אבו וילן.
3. תהליך הטמעת הרעיון הקואופרטיבי - מאיה.
4. סיכום עבודת הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה – ולוולה
5. דיווחים ועדכונים:
   א. ידיעות הקיבוץ.
   ב. סמינר הקיבוצים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 3/2016 מיום 7.2.2016.

  
2. סוגיות שנויות במחלוקת - אבו
אבו סקר את הסוגיות השנויות במחלוקת מול משרד האוצר:
• הורדת המכסים
• חלב
• דבש
• מים

  
3. תהליך הטמעת הרעיון הקואופרטיבי - מאיה
מאיה הציגה את התהליך המתוכנן בעזרתו בכוונתנו לשפר ולהעמיק את הכרותינו עם מרכיב הזהות הקואופרטיבי של הקיבוצים ופעילותם הכלכלית והחברתית. אנו מקווים למצב את התנועה הקיבוצית כתנועה קואופרטיבית הפועלת עפ"י עקרונות הקואופרציה ומוכרת ככזו ע"י חבריה, ע"י החברה הישראלית וע"י מקבלי ההחלטות.

  
4. סיכום עבודת הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכיר התנועה - ולוולה + אמיר גנז
ולוולה ואמיר הציגו את הצעת הצוות לשינויים מהנהוג היום עפ"י החלטות החוברת הכחולה.
במהלך הדיון עלו הערות שונות להצעה.
סוכם:
הצוות יתכנס לישיבה נוספת ויגיש הצעה מתוקנת שתובא לדיון נוסף במזכירות.

  
5. דיווחים ועדכונים:
נדחה לישיבה הבאה.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:
פרוטוקול ישיבת המזכירות 3/2016 מיום 7.2.2016.

 

קטגוריה