דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (6/2017) מיום 2.4.2017

פרוטוקול ישיבת מזכירות (6/2017)
יום ראשון ו' בניסן תשע"ז, 2.4.2017

  
משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, גלעד בכרך, אופיר ליבשטיין, דגן לוין, גיל מושקוביץ, אורית גלאור, יוחאי וולפין, נגה בוטנסקי, הילית בן צבי, דניאלה לבנסארט, אודי אורנשטיין, אבו וילן, אילן שדה, נרקיס רגב גביש, מאיה שפיר.
חסרים: ח"כ איתן ברושי , רינת גלילי, רועי יסוד, גורית שמר, הדס ילין דניאלי, יענקלה שצרנסקי, גבי אסם.
משקיפים: מיכי דרורי, יאיר ריינמן, יאיר פז, אלי גולדמן, נועה יפת.
משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין , ערן סגל.
יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

  
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2017 מיום 19.3.2017.
2. אירוע 50 שנה לגרעיני עודד.
3. שינוי שם המכון לחקר הקיבוץ (פניה מצורפת)
4. ועידת התנועה - עין גב 2017.
5. עדכונים.

  
החלטות:

  
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2017 מיום 19.3.2017.

  
2. אירוע 50 שנה לגרעיני עודד
מזכירות ניר עם פנתה לתמיכה של התנועה הקיבוצית בקיום ארוע לציון 50 שנה להקמת גרעיני עודד, ע"ש עודד שוורץ בן ניר עם.
הנושא נדון בהנהלה ומובא לאישור המזכירות.
סוכם:
התנועה תתמוך בקיום הארוע בסכום של עד 10,000 ₪, וקוראת לתנועת המושבים להצטרף.

  
3. שינוי שם המכון לחקר הקיבוץ
הוצגה פניה של המכון לחקר הקיבוץ לשנות את שמו מהמכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי למכון לחקר הקיבוץ והקואופרציה.
סוכם:
א. לא לשנות את השם אלא רק להוסיף את המילה קואופרציה.
ב. לקיים דיון נוסף בנושא מכוני המחקר.

  
4. ועידת התנועה - עין גב 2017
בעקבות הפרסום כי הועידה תעמוד בסימן 80 שנה לחומה ומגדל ו-50 שנה להתישבות בגולן, תהקבלה פנייתם של 8 חברים אשר מערערים על ציון 50 שנה להתישבות בגולן, הערעור מתייחס לציון 50 שנות כיבוש וכן לתאריך הועידה (5-6/6).
סוכם:
לאחר דיון המזכירות מאשרת את מסגרת הועידה בעין גב כפי שהוצגה במזכירות ובמועצה.

  
5. עדכונים

  
א. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה  מיכי דרורי:
על אף העדכון שהנושא נדחה, הכנסת ממשיכה לקדם את התיקון בחוק, היום יוצג בפני הועדה וביום רביעי יעלה לאישור מליאת הכנסת.

  
ב. שינוי חקיקה בנושא מיסוי:
הנושא לא שווק נכון לקיבוצים, הנהלות הקיבוצים הודיעו לחברים שאין צורך בהעברת התלושים אלא רק ב-106 בסוף שנה.
הובהר כי התנהלות כזו תביא לביטול כל ההשגים שהושגו במו"מ מול רשות המיסים והאוצר.

  
ג. הקמת תחנות חשמל המופעלות ע"י גז - אילן שדה:
אילן הציג את ההתמודדות שלו מול הרשויות הסמוכות לו בעקבות פניה של דליה אנרגיה ישירות לקיבוצים, להקמת תחנות חשמל המופעלות בגז.

  
ד. עמדתה החדשה של רשות מקרקעי ישראל:
ניר הציג את דבריו של עדיאל שמרון ראש רשות מקרקעי ישראל, בועידה שאמר שתפקידו לגבות מקסימום כסף על כל דונם ולהעלות את ההצע.
תפיסה זו שמובלת ע"י היועמ"ש של הרשות תשפיע עלינו באופן דרמטי.

  
ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מסמכים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת מזכירות (5/2017) מיום  19.3.2017

שינוי שם המכון לחקר הקיבוץ

קטגוריה