דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מטה התנועה ביקר בקיבוצי הגליל העליון: יספק שורת מענים לצרכים

קיבוצי הגליל העליון עומדים בעוז מול מציאות ביטחונית שוחקת כבר חודשים ארוכים.  ביום שני סייר מטה התנועה הקיבוצית בקיבוצים גונן וכפר בלום, הנמצאים בין שמונת הקיבוצים שלא פונו מאז אוקטובר, וסאסא שנמצא במרום הרי הגליל, ופונה אחרי פרוץ המלחמה. במהלך המפגש העלו הקיבוצים צרכים שמענה עליהם יסייע להם בהתמודדות
קיבוץ גונן. הגדרת הקיבוץ כיישוב בקו העימות תסייע לו בקבלת הטבות של משרדי ממשלה
קיבוץ גונן. הגדרת הקיבוץ כיישוב בקו העימות תסייע לו בקבלת הטבות של משרדי ממשלה

במפגשים עם ממלאי התפקידים בגונן, כפר בלום וסאסא ניכר היה החוסן אך גם המחירים שגובה המלחמה המתמשכת, ואלה הולכים ומאמירים. ממלאי התפקידים העלו צרכים מרכזיים, המקשים עוד על התנהלות הקיבוץ, צרכים שאם יקבלו מענה יסייעו להם להתמודד טוב יותר עם המציאות הקשה שנכפתה עליהם. נושאים בולטים משותפים שהועלו במפגשים היו המשכיות תפקוד הענפים היצרניים וענפי השירותים, הבאת פעילויות תרבות ומופעים ככלי ללכידות חברתית והפגה, ודרוג ציודים בצח"י ותמיכה בכיתות הכוננות.

בין הצרכים שהעלו בגונן, ויטופלו על ידי התנועה, בלט הצורך בהכללת הקיבוץ בין יישובי קו עימות, דבר שלא צלח עד כה על אף מאמצים שהושקעו במהלך השנים. הגדרת הקיבוץ כיישוב בקו העימות תסייע לו בקבלת הטבות של משרדי ממשלה בנושאים כמו היוון וערך קרקע ומיסוי, ויסייעו להחזיר לו אטרקטיביות בקליטת מצטרפים, שהייתה נחלתו לפני המלחמה. צורך נוסף שהעלו משתתפות המפגש מגונן, הוא עזרה במערכת גיל הרך, דבר שהפך להיות אתגר רציני עקב מיעוט ילדים בימים אלה. בנושא זה ייטפל אגף חינוך בתנועה, וייבחנו רעיונות של חיבורים וצרכים עם מערכות קיבוצים שכנים. צורך נוסף הוא קבלת תקציב לפעילות גיל הרך, בדומה לתקציב שהגיעה מהמועצה האזורית לחינוך הבלתי פורמלי. עוד בתחום החינוך, הועלה הצורך במתן מענה רגשי לבני ובנות הנוער המתמודדים עם המצב המורכב כבר תקופה ארוכה, ואף מענה רגשי לחברים מבוגרים המושפעים מהמצב.

בנוסף לטיפול שיקודם בצרכים שהועלו במפגש, דיווחו משתתפי המפגש מהתנועה על הקמתו בימים אלה של חמ"ל משימות והתיישבות, המלקט את הפניות מהקיבוצים, ומנווט את המענים להן בין היתר בתחומי עזרה לחקלאות, עזרה למערכות החינוך, הנוי והביטחון.   

הוספת תגובה חדשה