דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מבקר התנועה

מבקר

"התנועה הקיבוצית" מורכבת מתאגידים שונים לרבות עמותות, חלצ"ים, חברות ואגודות שיתופיות העוסקים בתחומים מגוונים כחינוך, חברה, תנועות נוער, משימות לאומיות, כלכלה, נכסים וכיוצ"ב.

המבקר מבצע ביקורת בתנועה הקיבוצית על פי תוכנית שנתית שמאושרת בוועדת הביקורת של התנועה.

חשוב לדעת כי ביקורת הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (Assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול הסיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי (IIA- לשכת המבקרים הפנימיים העולמית).

על פי "נוהלי עבודת המוסדות הנבחרים של התנועה" (להלן: "החוברת הכחולה") מבקר התנועה ילווה וינחה את הקמת מערך הביקורת בקיבוצי התנועה. בנוסף, על פי "תקנון ביקורת, מבקר התנועה וועדת הביקורת של התנועה" (להלן: "תקנון ביקורת") מבקר התנועה יהווה כתובת לקבלת מידע ומתן ייעוץ לקיבוצים החפצים בכך.

מעל מחצית מקיבוצי התנועה הקיבוצית מקיימים מוסד של ביקורת הכולל ועדת ביקורת ומבקר. מוסד הביקורת באותם הקיבוצים מתנהל על פי תקנון/נוהל/אמנת  ביקורת. המבקרים הפנימים עובדים על פי תקני הביקורת הפנימית וחוק הביקורת הפנימית (על אף שאינו חל על אגודות שיתופיות).

קישור לתקנון ביקורת, מבקר התנועה וועדת ביקורת של התנועה (2017)

החוברת הכחולה

חוק הביקורת הפנימית

חדשות אחרונות