דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מנכ"לית התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

מנכ"לית התנועה הקיבוצית - נטע קדם נטע קדם

מנכ"לית התנועה הקיבוצית אחראית להוצאת מדיניות התנועה אל הפועל ולניהול השוטף של המערכות התנועתיות השונות בהתאם למדיניות התנועה ולתוכניות העבודה שלה.

המנכ"לית אחראית על ניהול המשאב האנושי, על ההתנהלות הארגונית והתקציבית, וכן על תהליכי העבודה של מטה התנועה. נוסף על כך היא אחראית על הקשר עם גופי התרבות והרוח המקבלים תקצוב מהתנועה הקיבוצית, ועל ההתנהלות הארגונית והתקציבית התקינה שלהם.

המנכ"לית אחראית על סנכרון בין המערכות השונות, על איגום המשאבים ועל השימוש בהם בצורה הטובה ביותר, וזאת במטרה להגשים את משימות התנועה הקיבוצית למען הקיבוצים ולמען החברה הישראלית.

"אני מאמינה" – נטע קדם שוורץ

תפקידה המרכזי של מנכ"לית התנועה הקיבוצית לתפיסתי הינו, להוביל את ביצוע המדיניות של התנועה כפי שהיא נקבעת על ידי מועצת התנועה והנהגתה תוך שימת דגש על עשייה בשלושה מישורים:

הראשון, פנימה - חיזוק התנועה כגורם מקצועי מלווה וכמשאב ידע עבור הקיבוצים וממלאי התפקידים בסוגיות העולות כחלק מחיי היומיום בקיבוץ. מניסיוני, לממלאי וממלאות התפקידים בקיבוצים יש צורך גדול בלמידה מעמיתים לצד קבלת ידע והכוונה מקצועיים מהגורמים התנועתיים.

השני, החוצה - חיזוק התנועה כגוף המייצג את כלל הקיבוצים וזה אשר מקדם את מטרותיהם מול מוסדות המדינה על מנת להגן ולעגן את זכות הקיום הייחודי שלנו.

השלישי, התנועה כמנוע ערכי למעורבות בחברה הישראלית - חיזוק הפעילות התנועתית המעודדת את חברות וחברי הקיבוצים בנותינו ובנינו למעורבות חברתית בישראל בהתאם לעולם הערכים שלנו.

הוספת תגובה חדשה