דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פיתוח הון אנושי

פיתוח הון אנושי
מקסום מקצועיות המנהלים בקיבוצים לצורך העצמת ההון האנושי בקיבוץ, תוך יצירת סביבת עבודה יציבה של מנהלים מוכשרים ועובדים בעלי מוטיבציה גבוהה.

  • הצמחת מנהיגות מקומית בקיבוץ על ידי איתור חברים עם פוטנציאל ניהול והכשרתם על ידי מתן כלים ערכיים וניהוליים.
  • חיבור הנהגות הקיבוצים לזהות הקיבוצית ולתנועה הקיבוצית.
  • מיצוב תפקיד משאבי אנוש במערך הניהולי של הקיבוץ.
  • חיזוק הקשר עם חברי קיבוץ הנמצאים בעמדות השפעה במגזר הציבורי.

היחידה שמה לעצמה כמטרה, לסייע בפיתוח מודלים וכלים היכולים לסייע בניהול ההון האנושי, תוך שמירה ושימת דגש על הערכים המרכזיים של החברה הקיבוצית. כל אלו נעשים על ידי ליווי צמוד של הנהגות הקיבוצים ועל ידי פתיחת קורסים מקצועיים לעמדות הניהוליות השונות, הן קורסי הכשרה לניהול תפקידים פנים קיבוציים (קורסים למנהלי קהילות, מרכזי משק, מנהלי ביטחון סוציאלי, מנהלי מערכות חינוך, דוברי קיבוצים ועוד) והן קורסי הכשרה לתפקידים בעלי השפעה חוץ קיבוציים (קורס העצמת מנהיגות במגזר הציבורי).   

עדכונים ומסמכים חשובים במחלקה:

מבנה ארגוני לאגש"ח- המלצת התנועה

מדיניות שכר ותגמול בקיבוצים- המלצת התנועה

חדשות אחרונות